Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Література

[9, 18, 51, 52]

Практичне заняття № 6

Тема 7. Податковий облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

1. визначення об'єкту оподаткування податком;

2. ведення обліку нарахованих та сплачених податку;

3. складання відповідної податкової звітності.

План

1. Ведення податкового обліку податку з власників транспортних засобів.

2. Складання розрахунку сум податку.

Питання для обговорення

1. Процедура визначення транспортного податку юридичними особами.

2. Порядок відображення податку з власників транспортних засобів у податковій звітності.

Методичні рекомендації

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією або технічним оглядом транспортних засобів. Сплата податку провадиться за період до наступного технічного огляду.

Власники транспортних засобів зобов'язані пред'являти органам Державної автомобільної інспекції або іншим органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції, платіжні доручення про сплату податку, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідну довідку (документ), що дає право на користування цими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Відповіді на перше та друге завдання мають носити характер податкових роз’яснень, тобто містити посилання на законодавчий чи інструктивний документ із указанням відповідної статті чи пункту.

Після розв’язання ситуаційних вправ, ознайомитися та заповнити розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (додаток 3).

Ситуаційні вправи

Завдання 1.

Підприємство планує у наступному місяці придбати автомобіль з об’ємом циліндрів двигуна 1600 см. куб.

Необхідно:

1.Розрахувати податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за умов, що автомобіль:

- новий, ввозиться на митну територію України;

- новий, купується на території України;

- був в експлуатації 9 років, ввозиться на митну територію України;

- був в експлуатації 5 років, купується на території України.

2. Вкажіть відмінності у визначенні ставок для розрахунку податку.

Ключові терміни і поняття

- транспортний засіб;

- об’єм циліндрів двигуна;

- строк експлуатації автомобіля.

Питання для повторення

1. Від яких факторів залежить сума податку з власників транспортних засобів?

2. Вкажіть строки сплати податку.

3. Які санкції застосовуються до платників за неподання Розрахунку в установлені строки та за несвоєчасну сплату податку з власників транспортних засобів – юридичних осіб?

Тестові завдання

1. Підприємство планує у квітні поточного року (у ІІ кварталі) придбати автомобіль «Volkswagen» з об’ємом циліндрів двигуна 1600 см куб. Як правильно розрахувати податок з власників транспортних засобів і коли потрібно здійснити сплату податку з власників транспортних засобів:

а) За кожний квартал поточного року по 20 грн.

б) Перед реєстрацією 80 грн.

в) Перед реєстрацією 20 грн., за ІІІ і ІV квартали по 20 грн.

2. Чи має ветеран праці на пільгу щодо сплати податку з власників транспортних засобів на автомобіль УАЗ-3303-01 (1986р. випуску):

а) Має, згідно з чинним законодавством на звільнення від сплати податку.

б) Не має права, бо не є інвалідом.

в) Має право в розмірі 50%, бо автомобіль відноситься до вантажних.

3. На балансі підприємства станом на 01.01. п.р. значаться транспортні засоби. У січні п.р. декілька вантажних машин відправлено на капітальний ремонт. Чи необхідно за такі транспортні засоби сплачувати податок з власників транспортних засобів і подавати розрахунок суми податку?

а) Так, бо вони не зняті в обліку в органах ДАЇ.

б) Ні, бо вони не експлуатуються.

в) Податок сплачувати не треба, а розрахунок подати необхідно.

4. Які строки встановлено для подання до податкових органів юридичними особами – власниками транспортних засобів. Розрахунку суми податку:

а) Не пізніше 40 діб після завершення звітного року.

б) До 15 квітня поточного року.

в) Протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем звітного року.

5. Підприємством не експлуатувався автомобіль ЗАЗ-965А і в Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не був включений. У вересні п.р. підприємство виявило самостійно помилку. Необхідно:

а) Подати уточнений розрахунок, довідку про самостійно виявлену помилку, сплатити податок і штраф.

б) Сплатити тільки не сплачену суму податку за транспортний засіб, що не експлуатувався.

в) Сплатити суму податку і штрафу.

6. Чи має право філія дочірнього підприємства без права юридичної особи самостійно сплачувати податок з власників транспортних засобів за транспорт, що перебуває на балансі філії:

а) Так, сплата транспортного податку може бути здійснена як юридичною особою, так і ї філією.

б) Сплата може здійснюватись тільки філією.

в) Сплата може здійснюватись тільки юридичною особою.

Література

[9, 17, 51, 52, 58]

Практичне заняття № 7

Тема 8. Податковий облік у суб’єктів малого бізнесу, що застосовують спрощену систему оподаткування

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

1. організації податкового обліку у суб’єктів малого бізнесу;

2. ведення облікових реєстрів;

3. складання податкової звітності платниками, що перейшли на спрощену систему оподаткування.

План

  1. Організація податкового обліку у суб’єктів малого бізнесу, що застосовують спрощену систему оподаткування.

  2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

  3. Використання даних податкового обліку для складання податкової звітності.

Методичні рекомендації

Під час переходу підприємства на сплату єдиного податку підприємець самостійно обираєте одну з таких ставок єдиного податку:

6% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору. При цьому необхідно сплачувати ПДВ згідно із Законом України "Про податок на додану вартість";

10% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору. У такому разі податок на додану вартість входить до складу єдиного податку, й сплачувати ПДВ окремо не потрібно.

Підприємства перераховують до бюджету єдиний податок не наперед за наступний період, як платники єдиного податку — фізичні особи, а за попередній період. Єдиний податок належить сплачувати щомісяця не пізніше ніж 20 числа місяця, що настає за тим місяцем, за який сплачується єдиний податок.

Проте існує виняток з цього правила. Щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, підприємство — платник єдиного податку має подавати до державної податкової інспекції "Розрахунок про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва — юридичною особою", а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

При складанні відповідей на запропоновані завдання слід звернути увагу на особливості справляння в окремих випадках тих податків і зборів, від сплати яких «спрощенці» звільнені.