Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Питання для обговорення

  1. Умови переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

  2. Перелік податкових реєстрів та порядок їх ведення суб’єктами малого бізнесу.

Ситуаційні вправи

Завдання 1.

На основі нижченаведених даних:

1. Опишіть дії, які має здійснити підприємство у таких випадках.

2. Вкажіть можливі санкції з боку органів державної податкової служби.

1. Підприємство – платник єдиного податку за ставкою 6% у звітному році виявило, що при підрахунку єдиного податку за ІІ квартал минулого року не відобразило виручку від реалізації в сумі 18000 грн. з урахуванням ПДВ.

2. Підприємство реалізувало основні фонди за 6000 грн., їх залишкова вартість на момент продажу - 2700 грн., отримано оплату від покупця на поточний рахунок. Сплата єдиного податку - за ставкою 6%.

3. Підприємство застосовує спрощену систему оподаткування за ставкою 10%. Здає частину приміщення в оренду. За результатами перевірки ДПІ підприємству були нараховані штрафні санкції за несплату податку на землю під орендованим приміщенням.

4. Підприємство, що є платником єдиного податку, придбало легковий автомобіль для супроводу директора. Автомобіль має обсяг циліндрів двигуна 2500 см.куб.

Ключові терміни і поняття

- спрощена система оподаткування;

- суб’єкт малого бізнесу;

- єдиний податок.

Питання для повторення

1. В яких випадах суб’єкт малого бізнесу зобов’язаний сплачувати єдиний податок за ставкою 6%?

2. Назвіть обмеження переходу на спрощену систему оподаткування.

Тестові завдання

1. Чи включається до бази оподаткування єдиним 6% податком виручка, отримана від реалізації готової продукції на поточний рахунок підприємства:

а) Так, відображається в графі 3 Книги обліку доходів і витрат.

б) Ні.

в) Включається, якщо відбулася реалізація, а аванс не включається.

2. Підприємство реалізувало основні фонди за 6000 грн, їх залишкова вартість на момент продажу – 2700 грн, отримано оплату від покупця на поточний рахунок. До бази оподаткування єдиним 6% податком буде включено:

а) Суму 6000 грн.

б) Різницю між сумою, отриманою від покупця, та залишковою вартістю основних фондів – 3300 грн.

в) Залишкову вартість – 2700 грн.

3. Підприємство «Таліта» - платник єдиного податку за ставкою 6% у звітному році виявлено, що при підрахунку єдиного податку за ІІІ квартал минулого року не відобразило виручку від реалізації в сумі 12000 грн. за урахуванням ПДВ. Підприємству необхідно:

а) Скласти уточнюючий розрахунок і самостійно нарахувати суму штрафу.

б) Скласти уточнюючий розрахунок, а штрафні санкції будуть визначені податковими органами.

в) Розрахувати суму штрафу і сплатити його, а уточнюючий розрахунок не подавати.

4. Підприємство «Селена» - платник єдиного 10% податку в І кварталі звітного року виявило, що при розрахунку єдиного податку у ІІ кварталі минулого року не включило до бази оподаткування суму 5000 грн., пов’язану з реалізацією основних фондів. Необхідно:

а) Скласти уточнюючий розрахунок.

б) Здійснити виправлення у звітному розрахунку.

в) Виконати виправлення самостійно виявлених помилок і нарахувати суму штрафу в звітному розрахунку.

5. Підприємство застосовує спрощену систему оподаткування за ставкою 10%. Здає частину приміщення в оренду.

Чи повинно підприємство-орендодавець сплачувати податок на землю?

а) Ні.

б) Лише з ділянки, що знаходиться під орендованим приміщенням.

в) Так, за всю площу.

Література

[21, 22, 23, 24, 30, 51, 52]

5. Методичні рекомендації до виконання

індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів з дисципліни „Податкове рахівництво” повинна проводитися шляхом виконання ситуаційних завдань.

Кількість і характер включених ситуаційних вправ дозволяють їх розв’язувати як на аудиторних заняттях, так і самостійно.

Ситуаційні завдання за темами дисципліни виконують студенти у повному обсязі.

Правильність виконання індивідуальних ситуаційних завдань оцінюється за 10-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, які студент може отримати за виконання індивідуального завдання по одній із запропонованих тем складає від 1-2 бали.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (іспиту).