Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Для нарахування амортизації є наступні дані (тис. Грн.):

Види основних фондів

Вартість основних фондів на початок

3 кварталу

Показники руху ОФ на протязі 3-го кварталу

+ (введення)

- (вибуття)

1. Оргтехника

108

+3,2

- 1,8

2. Будинок офісу

300

+3,4

-1,2

3. Складське приміщення

36

+2

4. Гараж

40

5.Технологічна автоматизована лінія

312

+3,2

6. Машина для пакування продукції

58,0

+1,8

7. Офісні меблі

32,9

+2,2

-3,1

8. Автотранспорт

91,3

+2,5

9. Виробнича споруда

120

+1,8

-1,2

10. Лабораторне обладнання

19,4

+3,5

11. Виробниче обладнання та устаткування

22,4

+4,8

-2,2

Необхідно:

1. Провести податковий облік наведених операцій.

2. Скласти декларацію з податку на прибуток та додатки до неї.

Ключові терміни і поняття

- валові доходи;

- валові витрати;

- податкова декларація;

- оподатковуваний прибуток;

- амортизація;

- вартість груп основних фондів;

- норми амортизації.

Питання для повторення

1. Порядок проведення обліку основних фондів.

2. Вкажіть порядок відображення сум валових доходів та валових витрат.

3. Порядок визначення оподатковуваного прибутку.

4. Кореспонденція рахунків при проведенні обліку валових доходів та валових витрат.

Тестові завдання

1. Протягом І кварталу поточного року підприємство на цілі, не пов’язані господарською діяльністю, використало товари зі складу на суму 1800 грн., а витрати від наднормативних нестач готової продукції склали 1100 грн. Зазначені операції є:

а) Убутком запасів.

б) Приростом запасів.

в) Не враховуються.

2. Сукупна балансова вартість усіх груп основних фондів на початок поточного року складає 28000 грн. Протягом І кварталу поточного року витрати на ремонт і поліпшення основних фондів склали без врахування ПДВ 3000 грн. До складу валових витрат можна включити:

а) Всю суму 3000 грн.

б) 5% від 28000 грн.

в) 10% від 28000 грн.

3. Підприємство реалізує своєму директору товар (письмовий стіл) за договірною ціною 1000 грн. (у тому числі ПДВ – 166,67 грн.). На регіональному ринку підприємство реалізує цей товар за ціною 1500 грн. (у тому числі ПДВ – 250 грн.). Валовий доход:

а) Не виникає.

б) Виникає в сумі 1250 грн.

в) Виникає в сумі 15000 грн.

4. На підприємстві станом на 01.01. п.р. балансова вартість основних засобів груп 2 і3 становила 16000 грн. і 12000 грн. відповідно. У січні п.р. було придбано компютер вартістю 1800 грн. (у тому чсилі ПДВ – 3000 грн.) і реалізовано автомобіль. Виручка від реалізації автомобіля становить 3000 грн. (у тому числі ПДВ – 500 грн.). Здійснені операції:

а) Вплинуть на нарахування податкової амортизації в І кварталі.

б) Ніякого впливу на нарахування амортизації в податковому обліку не буде.

в) Вплив буде тільки на амортизаційні відрахування в фінансовому обліку.

Література

[5, 6, 8, 9, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 51]

Практичне заняття №4

Тема 5. Податковий облік податку з доходів фізичних осіб

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

1. податкового та бухгалтерського обліку нарахованих сум доходів на користь фізичних осіб;

2. виконання зобов’язань податковими агентами;

3. складання податкової звітності з податку з доходів фізичних осіб.

План

  1. Ведення податкового обліку нарахованих сум доходів на користь фізичних осіб-платників податковими агентами.

  2. Складання податкової звітності з податку з доходів фізичних осіб.

Методичні рекомендації

Згідно з чинним законодавством із сукупного оподатковуваного доходу громадян, до якого відносяться доходи, одержані як у натуральній, так і у в грошовій формі, утримується податок з доходів фізичних осіб.

Дія цього податку регламентуються Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями).

При проведенні розрахунків слід враховувати, що оподатковуваним доходом фізичної особи є дохід, зменшений на суму утримань до фондів соціального страхування та суму податкової соціальної пільги, якщо платник має право на неї.

При проведенні податкового обліку слід також звертатися до Інструкції „Про статистику заробітної плати” від 13.01.2004 р. №5 та Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій».