Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2013

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65.246

В26

Охорона праці в галузі: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» за галуззю 0305 «Економіка та підприємництво» – Дніпропетровськ, – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 72 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю та список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

Автор-укладач:

Л.П. Вахромова -

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.Ю. Федюк -

О.В. Капітон -

кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

кандидат філософських. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.П. Капітон -

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією факультету управління персоналом та економіка праці

Протокол №__ від_____________

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 15 від 10.06.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………...

5

1. Програма навчальної дисципліни…………………………………………

8

2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи……………

12

3. Плани та методичні рекомендації до семінарських занять……..……….

41

4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання…..

58

5. Контрольні заходи…...……………………………………………………..

65

6. Література…………………………………………...………………….......

68