Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на розглядання таких питань: у процесі праці людина: сприймає і переробляє інформацію, у тому числі інформацію про наявність шкідливих і небезпечних чинників на робочому місці; приймає і реалізує рішення, осмислює різні варіанти дій; використовує засвоєні знання, навички і вміння; аналізує відповідність умов, знарядь та предметів праці існуючим правилам, нормам; прогнозує можливі ситуації; оптимально мобілізує свої резервні можливості; концентрує вольові зусилля на досягненні поставленої мети і в цілях підвищення безпеки праці.

Зазначимо також, що у процесі праці реалізується комунікативна функція психіки. Вона виявляється у спілкуванні працівників і є основою міжособистісних відносин, способом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною. В ній враховуються індивідуальні властивості особистості, які проявляються у відмінностях поведінки людей у тих чи інших небезпечних ситуа­ціях.

Отже, можна зробити висновок, що праця — це сукупність фізіологічних та психічних процесів, які спонукають, програмують і регулюють діяльність людини.

Щотижня працююча доросла людина проводить на виробництві, від 40 годин — майже четверту частину свого тижневого бюджету часу. Щоб вона могла працювати не перевтомлюючись та зберігаючи своє здоров'я, роботодавець зобов'язаний створити на її робочому місці умови, які б відповідали встановленим загальним нормам гігієни праці та виробничої санітарії.

Під умовами праці розуміють сукупність взаємопов'язаних елементів виробничої сфери, які впливають на функціональний стан людини, ставлення до праці та її ефективність.

На умови праці безпосередньо впливають:

  • речові елементи продуктивних сил — засоби праці і перш за асе знаряддя, предмети праці і способи їх обробки;

  • виробничі, в тому числі трудові відносини, характер і зміст праці;

  • використання техніки і організація виробництва;

  • режим робочого часу і відпочинку;

  • підвищення кваліфікації, медичне і побутове обслуговування тощо.

Умови праці складаються з великої кількості різних елементів, які класифікуються залежно від спрямованості і характеру їх впливу на працівника, від конкретної форми прояву того чи іншого елемента. Всі елементи умов праці можна класифікувати на такі чотири групи:

  • санітарно-гігієнічні;

  • психофізіологічні;

  • соціально-психологічні;

  • естетичні.

До санітарно-гігієнічних належать мікроклімат, температура, освітлення, вібрація, випромінювання, електромагнітні поля та інші елементи, які складають в робочій зоні зовнішнє середовище, яке формується під впливом технології виробництва.

Психофізіологічні елементи — фізичне навантаження, нервово- психологічне навантаження та інші, зумовлені самим процесом праці.

До естетичних елементів умов праці відносяться елементи, які впливають на естетичне ставлення працівника до процесу

виробництва і праці, до знарядь праці, до виробничого інтер'єру.

Соціально-психологічні елементи умов праці включають психологічний клімат, у якому проходить процес праці, а також шляхи поліпшення умов праці безпосередньо на робочих місцях.