Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Література

[9, 16, 22, 24, 51, 52]

Змістовий модуль 3. Податковий облік інших податків

Тема 6. Податковий облік з податку на землю

Мета роботи:

засвоїти, поглибити та закріпити знання студентів з питань обліку плати за землю різними суб’єктами господарювання.

План вивчення теми

1. Особливості нарахування та сплати земельного податку у разі надання земельної ділянки в оренду.

2. Особливості нарахування та сплати земельного податку сільськогосподарськими підприємствами.

Методичні рекомендації

Розгляд запропонованих питань передбачає вивчення роз’яснювальних матеріалів ДПА України, роз’яснень органів державної податкової служби нижчих рівнів та місцевих органів самоврядування щодо нарахування та сплати податку на землю.

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності набула статусу загальнодержавного платежу. Терміни внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності встановлюються згідно із Законом "Про плату за землю". Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності не може бути меншою, ніж розмір земельного податку.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні інформувати органи податкової служби про укладені та розірвані договори оренди земельних ділянок, адже саме податкові органи мають здійснювати контроль за сплатою такої орендної плати.

Відповідно до Закону України "Про оренду землі" від 6.10.1998 р. №161-ХIV (зі змінами та доповненнями) орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою.

При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які розташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням строків початку будівництва свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або на її частині.

Платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову звітність за поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, із розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої звітності звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Питання для самоконтролю

1. Порядок сплати земельного податку орендарем.

2. Умови сплати земельного податку за умов банкрутства сільськогосподарського підприємства.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Сільгоспвиробник як суб’єкт земельного права.