Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Тема 8. Податковий облік у суб’єктів малого бізнесу, що застосовують спрощену систему оподаткування Ситуаційні вправи

1. Чи включається до бази оподаткування єдиним податком за ставкою 6% виручка, отримана від реалізації готової продукції на поточний рахунок підприємства?

2. Підприємство реалізувало основні фонди за 6000 грн, їх залишкова вартість на момент продажу – 2700 грн, отримано оплату від покупця на поточний рахунок. Яку суму буде включено до бази оподаткування єдиним податком?

3. Підприємство «Таліта» - платник єдиного податку за ставкою 6%. У звітному році виявлено, що при підрахунку єдиного податку за ІІІ квартал минулого року не відобразило виручку від реалізації в сумі 12000 грн. з урахуванням ПДВ. Як має бути виправлена така ситуація? Чи будуть застосовані штрафні санкції?

4. Підприємство «Селена» - платник єдиного 10% податку в І кварталі звітного року виявило, що при розрахунку єдиного податку у ІІ кварталі минулого року не включило до бази оподаткування суму 5000 грн., пов’язану з реалізацією основних фондів. Як має бути виправлена така ситуація? Чи будуть застосовані штрафні санкції?

5. Підприємство застосовує спрощену систему оподаткування ставкою 10%. Здає частину приміщення в оренду.

Чи повинно підприємство-орендодавець сплачувати податок на землю з ділянки, що знаходиться під орендованим приміщенням?

5.2. Індивідуальні науково-дослідні завдання (індз)

Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується студентами з дисципліни «Податкове рахівництво» у вигляді підготовки та публікації тез доповіді на науково-практичну конференцію.

ІНДЗ може бути підготовлене як в розрізі запропонованих тем, так і тем, які розкривають актуальні питання реформування податкової системи України.

Максимальна кількість балів за виконання ІНДЗ складає 15 балів.

Теми для підготовки ІНДЗ

 1. Види обліку на підприємстві, їх системний зв’язок.

 2. Характеристика та особливості ведення податкового обліку на підприємстві.

 3. Методи податкового обліку та засоби їх реалізації.

 4. Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

 5. Порядок складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників по податку на додану вартість.

 6. Особливості застосування касового методу обліку податку на додану вартість.

 7. Порядок використання даних податкового обліку для складання податкової звітності по ПДВ.

 8. Методика обчислення акцизного збору.

 9. Порядок відображення акцизного збору у податковій звітності.

 10. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку та звітності з акцизного збору.

 11. Порядок сплати акцизного збору при імпорті продукції (товарів, робіт, послуг).

 12. Порядок сплати акцизного збору підприємствами, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв.

 13. Порядок сплати акцизного збору виробниками тютюнових виробів.

 14. Організація податкового обліку з податку на прибуток суб’єктами підприємницької діяльності.

 15. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку валових витрат.

 16. Методи і норми амортизації основних засобів у податковому й бухгалтерському обліку.

 17. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємств із використанням даних податкового обліку

 18. Особливості оподаткування доходів резидентів та нерезидентів.

 19. Порядок оподаткування доходів від продажу нерухомості.

 20. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку окремих виплат та додаткових благ, що надаються робітнику.

 21. Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ).

 22. Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку.

 23. Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів якщо грошову оцінку не встановлено.

 24. Особливості оподаткування землі в умовах дії договору оренди.

 25. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку та звітності з земельного податку.

 26. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку при оподаткуванні податком з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 27. Порядок відображення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у податковій звітності.

 28. Організація податкового обліку у суб’єктів малого бізнесу, які обрали спрощену систему оподаткування.

 29. Використання даних податкового обліку для складання податкової звітності суб’єктами малого бізнесу.