Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Структура залікового кредиту курсу

Змістовий модуль

Кількість годин

лекції

практичні

сам. роб.

Змістовий модуль І. Вступ до психології розвитку

1.

Психологія розвитку як наука

2

-

2

2.

Методи дослідження в психології розвитку

-

1

4

3.

Проблема норми в психології розвитку

2

1

-

4.

Основні підходи до розуміння розвитку людини

-

2

4

5.

Закономірності, рушійні сили, фактори, механізми психічного розвитку

4

2

2

6.

Генетичні основи розвитку людини

-

-

4

7.

Розвиток особистості в процесі соціалізації

2

2

2

Всього:

10

8

18

Форма модульного контролю: тестові завдання

Змістовий модуль ІІ. Основні напрямки розвитку людини

8.

Пренатальний розвиток і народження

2

-

2

9.

Розвиток нервової системи

2

-

-

10.

Сенсорний та перцептивний розвиток

-

-

3

11.

Когнітивний розвиток

2

-

2

12

Психосоціальний розвиток

3

13.

Стать та розвиток

2

Всього:

8

10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН:

18

8

28

Зміст курсу

«ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ»

Змістовий модуль 1.

Вступ до психології розвитку

Тема 1. Психологія розвитку як наука

Поняття психології розвитку. Поняття «розвиток» в психології розвитку. Предмет та завдання психології розвитку. Зв’язок психології розвитку з іншими науками. Основні поняття психології розвитку: розвиток, ріст, дозрівання, становлення, формування. Типи розвитку: преформований та непреформований розвиток; фізичний, когнітивний та психосоціальний розвиток; еволюційний, інволюційний та революційний розвиток; кількісний та якісний розвиток.

Тема 2. Методи дослідження в психології розвитку

Поняття про методологію, метод і методику. Класифікація методів (по Б.Г. Ананьєву). Суть організаційних методів дослід­ження (метод поперечних зрізів, лонгітюдний, комплексний). Суть основних емпіричних методів дослідження (спостереження, експеримент). Ефекти соціальної перцепції, що впливають на результати спостереження: ефект ореолу ефект першого враження, феномен логічної помилки, ефект пріоритету, ефект новизни, ефект поблажливості, помилка контрасту. Суть допоміжних методів дослідження (анкетування, метод аналізу продуктів діяльності, метод експертних оцінок, метод тестів і проблема діагностики в сучасній психології). Суть методів обробки даних (якісні і кількісні їх характеристики). Суть інтерпретаційнх методів (генетичний, структурний). Психогенетичні методи дослідження. Близнюковий метод і його різновиди: класичний близнюковий метод, метод контрольного близнюка, лонгітюдне близнюкове дослідження, метод близнюкових сімей, дослідження близнюків як парі, співставлення близнюків з не близнюками, метод розлучених близнюків.