Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Література

Основна література

 1. Волков Б.С. Психология развития человека / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: Академический проект, 2004. – 224с.

 2. Кайл Р. Развитие ребенка / Р. Кайл – СПб.: прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 640 с.

 3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

 4. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Учеб. Пособие / Е.Е. Сапогова – М.: Аспект Пресс, 2001. – 460с.

Додаткова література

 1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М., 1980.

 2. Майерс Д. Соціальная психология / Д. Майерс. – СПБ.: Питер Ком, 1998.

 3. Москаленко В.В. Социализация личности / В.В. Москаленко. – К., 1986. – 327c.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «соціалізація»?

 2. Які форми соціалізації Вам відомі?

 3. Як співвідносяться поняття «адаптація» та «соціалізація», «виховання» та «соціалізація», «розвиток» та «соціалізація»?

 4. Що таке інститути соціалізації?

 5. Які інститути соціалізації Ви знаєте?

 6. Що таке сфери соціалізації?

 7. Які зміни відбуваються у сфері діяльності, спілкування та самосвідомості в процесі соціалізації?

 8. Назвіть стадії соціалізації за Г.Андрєєвою.

 9. Дайте класифікацію механізмів соціалізації.

 10. Розкрийте суть основних найбільш поширених механізмів соціалізації.

 11. Що таке десоціалізація та ресоціалізацію?

 12. Які асоціальні прояви особистості Вам відомі?

Розділ 2. Основні напрямки розвитку людини Лекція 6. Пренатальний розвиток і народження

2 год.

План

 1. Основні тенденції внутрішньоутробного розвитку.

 2. Розвиток на різних етапах внутрішньоутробного періоду.

 3. Фактори впливу на внутрішньоутробний розвиток. Тератогени. Основні принципи дії тератогенів.

 4. Народження дитини. Обстеження новонародженого.

 5. Основні безумовні рефлекси новонародженого і їх значення.

1. Основні тенденції внутрішньоутробного розвитку

У ході пренатального періоду (і впродовж дитинства) фізичний ріст і моторний розвиток змінюються, наслідуючи три основні напрями. Хоча існують індивідуальні особливості в часі прояву різних аспектів розвитку і тенденції є лише тенденціями (а не законами або принципами), зазвичай ріст дітей і удосконалення ними своїх моторних навичок слідують в певній послідовності.

1. Цефалокаудальна тенденція розвитку – розвиток відбувається в напрямі «від голови до ніг». Впродовж пренатального періоду голова плоду є непропорційно великою в порівнянні з іншою частиною тіла, і щоб ці розміри стали пропорційніше, повинні пройти роки. Подібну тенденцію можна спостерігати і в розвитку координації рухів, фізичних навичок у маленьких дітей: спочатку немовлята вчаться управляти рухами очей і голови, потім керованими стають руки і кисті рук і, нарешті, черга доходить до ніг.

2. Проксимодистальна тенденція розвитку – розвиток від центру тіла до його периферії, або «від середини до краю». Завдяки такому порядку розвитку немовлята вчаться дотягуватися до речей, захоплювати їх в жменю набагато раніше, ніж підбирати дрібні предмети.

3. Розвиток «від загального до спеціалізованого»: спочатку плід реагує на будь-яке натискання на шкіру неспецифічними, генералізованими рухами, в яких бере участь усе тіло. Але після народження рухові реакції немовляти стають більш локалізованими і спеціалізованими. Проте навіть коли діти вже вчаться писати, вони все ще демонструють генералізовані рухи, допомагаючи своїй руці усіма частинами тіла і навіть мовою. Лише через якийсь час вони обмежують рухи, що входять в навичку письма, роботою пальців, кисті і переміщень руки.