Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Література

Основна література

 1. Кайл Р. Развитие ребенка / Р. Кайл – СПб.: прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 640 с.

 2. Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология: учебн. пос./ О.А. Кондрашихина – К.: Центр учебной лит-ры, 2009. – 232 с.

 3. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология / С.К. Нартова-Бочавер – М.: Флинта, 2003. – 217с.

Додаткова література

 1. Анастази А. Дифференциальная психология / Анастази А. – М.: Апрель-Пресс, 2001. – 745 с.

 2. Машков В.Н. Основы дифференциальной психологи / В.Н. Машков – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1998. – 132 с.

 3. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. – М., 1984.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке асиметрія півкуль?

 2. В чому вона проявляється?

 3. Дайте визначення поняття «латералізація».

 4. Що таке церебральне домінування?

 5. Назвіть основні види співвідношень церебрального домінування та домінування руки.

 6. Які теорії походження ліворукості Вам відомі?

 7. Що вбачають причиною ліворукості культурні теорії?

 8. Яким чином розглядають ліворукість патологічні теорії?

 9. Які генетичні моделі спадковості рукості Ви знаєте? Розкрийте їх суть.

 10. Які виділяють внутрішньоутробні прояви домінантності руки?

 11. Які є концепції, що пояснюють становлення асиметрії в онтогенезі?

 12. Назвіть методи визначення пренатальних та постнатальних ознак домінування руки, ноги, вуха, ока тощо?

Лекція 8. Когнітивний розвиток

2 год.

План

 1. Розуміння когнітивного розвитку в теорії обробки інформації (інформаційний підхід).

 2. Когнітивна теорія Ж. Піаже. Когнітивний розвиток на різних етапах онтогенезу.

 3. Джерела варіативності інтелекту. Фактори спадковості та середовища і їх вплив на розвиток інтелекту.

 4. Поняття обдарованості та геніальності. Теорії геніальності.

 5. Передумови геніальності (за В.П. Ефроімсоном).

1. Розуміння когнітивного розвитку в теорії обробки інформації (інформаційний підхід)

На відміну від комп'ютера людський мозок здатний здійснювати більш, ніж одну операцію одночасно. Наприклад, жінка спостерігає за діями дитини і одночасно говорить по телефону. Усі люди постійно обробляють інформацію.

Багато теоретиків інформаційного підходу в якості моделі людського мозку використовують комп'ютер. У комп'ютера є апаратне забезпечення і програмне забезпечення – програми, які керують його діями. Згідно теорії обробки інформації когнітивна (пізнавальна) здатність людини складається з ментальних апаратних засобів і ментального програмного забезпечення. Ментальними апаратними засобами називають когнітивні структури, які включають різні види пам'яті, де зберігається інформація. Ментальне програмне забезпечення включає організований ряд когнітивних процесів, які дозволяють дітям виконати конкретні завдання.

Комп'ютер повинен обробляти дані, що вводяться в нього, виконувати з ними певні операції, запам'ятовувати інформацію і видавати результати. Інтелект теж повинен вибірково направляти увагу і сприймати інформацію, встановлювати зв'язки, робити розрахунки або які-небудь ще операції з початковою інформацією. Як правило, інформація повинна зберігатися в пам'яті і надалі витягатися звідти за запитом. І нарешті, повинен формуватися «вихідний сигнал» у вигляді реакцій – слів або дій. Проте це не означає, що комп'ютери і люди засвоюють і відтворюють інформацію одним і тим же способом. З одного боку, електронні нутрощі комп'ютера відрізняються від мозку людини, що має органічну природу; ми не зберігаємо інформацію у формі біт (послідовностей нулів і одиниць), як відбувається в комп'ютері. З іншого боку, комп'ютер обробляє інформацію послідовно, тобто за одну одиницю часу обробляється тільки один шматочок інформації, хоча за рахунок швидкодії сучасних машин цим легко нехтувати. Люди, навпаки, можуть розподіляти увагу і думати про декілька речей одночасно. Пізнання – це комплекс взаємозв'язаних процесів, за допомогою яких ми набуваємо і використовуємо знання про світ. Він складається з процесів мислення, сприйняття, пам'яті і розуміння.

Коли візуальна сенсорна інформація поступає в «комп'ютер» дорослої людини, впродовж дуже короткого, часто менше секунди, проміжку часу вона утримується в сенсорному регістрі, після чого вона або замінюється новою інформацією, або передається для подальшої обробки. Інформація, що отримується за допомогою слухового аналізатора, утримується в сенсорному регістрі довше, близько 3 секунд. Інформація, що передається з сенсорного регістра, далі потрапляє у блок короткочасної пам'яті (КП), також відомої як оперативна пам'ять, для обробки. По суті, така обробка є свідомою: це те, про що ви думаєте в даний момент, те, що знаходиться в полі вашої свідомості прямо зараз. При відсутності повторення (промовляння чого-небудь про себе, наприклад, повторення нового телефонного номера впродовж часу, який потрібно при його наборі) інформація залишається в КП впродовж 15-30 секунд. Якщо ви постійно повторюєте інформацію або робите деякі інші зусилля, щоб запам'ятати її, вона переходить в довготривалу пам'ять (ДП). Таким чином, інформація, що зберігається в довготривалій пам'яті, потенційно є доступною впродовж усього життя (за винятком випадків мозкової травми) і входить до складу запасу знань, що постійно поповнюється, до якого ми регулярно звертаємося як при пізнаванні вже знайомого, так і при запам'ятовуванні нового.