Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Тема 3. Проблема норми в психології розвитку

Поняття про норму. Види норми. Основні підходи до визначення норми. Поняття про психічне здоров'я. Критерії психічного здоров'я. Рівні психічного здоров'я. Ознаки патології характеру та поведінки.

Тема 4. Основні підходи до розуміння розвитку людини

Критерії виділення основних періодів розвитку людини. Зарубіжні теорії розвитку: психодинамічна теорія (З.Фрейд); теорія психосоціального розвитку Е. Еріксона; когнітивна теорія (Ж. Піаже); біхевіоризм та теорія соціального научіння (Е. Торндайк, Дж. Уотсон). Теорія соціального научіння А. Бандури. Персоногенетичний підхід до розвитку особистості. Теорії розвитку А. Маслоу, К. Роджерса. Вітчизняні теорії розвитку: соціально-когнітивна теорія розвитку Л.С. Виготського; теорія психічного розвитку Д.Б. Ельконіна; теорія психічного розвитку А.В. Петровського.

Тема 5. Закономірності, рушійні сили, фактори, механізми психічного розвитку

Поняття про рушійні сили та умови психічного розвитку. Суть механізмів розвитку, їх значення для ходу розвитку. Поняття провідної діяльності та її види. Соціальна ситуація розвитку. Критичні періоди розвитку. Стабільні, критичні та сенситивні періоди розвитку. Сутність захисних механізмів та їх значення для ходу розвитку. Фактори, що впливають на використання захисних механізмів. Первинні та вторинні захисні механізми та їх характеристика. Захисні механізми (за Е. Фроммом). Стилі реагування в складних життєвих ситуаціях. Закономірності розвитку людини: нерівномірність та гетерохронність, циклічність, нестійкість, кумулятивність (метаморфози), поєднання процесів еволюції та інволюції, сензитивність, компенсація. Взаємозв’язок навчання та розвитку. Екологічна модель розвитку. Типи відношень між суб’єктом та середовищем. Типи відношень між спадковістю та середовищем і їх характеристика.

Тема 6. Генетичні основи розвитку людини

Механізми спадковості. Гени і хромосоми. Комбінації генів. Поняття про генотип та фенотип. Хромосомні та генні аномалії. Генетика поведінки. Генетичне консультування та його роль. Показання для генетичного консультування.

Тема 7. Розвиток особистості в процесі соціалізації

Процес соціалізації та чинники, які його викликають. Адаптація, соціалізація, виховання, розвиток. Інститути соціалізації. Сфери соціалізації. Стадії соціалізації. Механізми соціалізації. Зараження як засіб соціалізації. Навіювання, або сугестія, як цілеспрямований неаргументований вплив на основі некритичного сприймання інформації. Наслідування. Теорія наслідування Г. Тарда. Асоціальні прояви особистості. Поняття про асоціалізацію, десоціалізацію та ресоціалізацію. Делінквент.

Змістовий модуль 2.

Основні напрямки розвитку людини

Тема 8. Пренатальний розвиток і народження

Основні тенденції внутрішньоутробного розвитку. Розвиток на різних етапах внутрішньоутробного періоду. Фактори впливу на внутрішньоутробний розвиток. Тератогени. Основні принципи дії тератогенів. Критичні періоди пренатального розвитку. Народження дитини. Обстеження новонародженого. Основні безумовні рефлекси новонародженого і їх значення.

Тема 9. Розвиток нервової системи

Будова нервової системи. Поняття про аксони та дендрити. Розвиток нервової системи в перинатальний період. Розвиток нервової системи в постнатальний період. Асиметрія півкуль та її прояви. Поняття церебрального домінування та домінування руки. Формування асиметрії в онтогенезі. Проблема ліворукості. Теорії походження ліворукості.

Тема 10. Сенсорний та перцептивний розвиток

Підходи до перцептивного розвитку: емпіричний підхід; когнітивний підхід; теорія диференціації (Е.Гібсон). Характеристика основних сенсорних та перцептивних процесів (смак, нюх, дотик, слух, зір). Комплексні процеси сприймання та уваги. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Тема 11. Когнітивний розвиток

Розуміння когнітивного розвитку в теорії обробки інформації (інформаційний підхід) та теорії Ж. Піаже. Когнітивний розвиток на різних етапах онтогенезу. Джерела варіативності інтелекту. Фактори спадковості та середовища і їх вплив на розвиток інтелекту. Поняття обдарованості та геніальності. Теорії геніальності. Передумови геніальності (за В.П. Ефроімсоном).

Тема 12. Психосоціальний розвиток

Поняття про психосоціальний розвиток та його компоненти. Особливості психосоціального розвитку в ранньому віці. Психосоціальний розвиток в середньому дитинстві. Психо­соціальний розвиток в підлітковому віці.

Тема 13. Стать та розвиток

Стать та гендер. Поняття статевого диморфізму та дипсихізму. Типи психологічної статі та їх характеристика. Поняття про гендерну ідентичність, гендерну роль, гендерний стереотип. Теорії розвитку статевої (гендерної) ідентичності: психоаналіз, біхевіоризм, теорії соціального научіння. Етапи розвитку гендерної ідентичності. Ознаки порушення гендерної ідентичності в дошкільному віці. Еволюційна теорія статі В.А.Геодакяна. Нейроандрогенетична теорія Л.Елліса. Програми поведінки, що знаходяться під андрогенетичним контролем. Психологічні особливості, пов’язані зі статевою приналежністю.