Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Література

Основна література

 1. Кайл Р. Развитие ребенка / Р. Кайл – СПб.: прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 640 с.

 2. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг – СПб.: Питер, 2000. – 940c.

 3. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Учеб. пособие / Е.Е. Сапогова – М.: Аспект Пресс, 2001. – 460с.

Додаткова література

 1. Краткий психологический словарь. / Под ред. А.В. Петровського. – М.: Политиздат, 1985.

 2. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина – М., 1998.

 3. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий / К.К. Платонов. – М., 1984.

 4. Психология развития / Под ред. А.К. Болотовой, О.Н. Молчановой. – М., 2004. – 521 с.

Питання для самоконтролю

 1. Які тенденції внутрішньоутробного розвитку Вам відомі?

 2. Назвіть основні періоди внутрішньоутробного розвитку.

 3. Який часовий проміжок охоплює гермінальний період внутрішньоутробного розвитку?

 4. Які зміни відбуваються протягом ембріонального періоду?

 5. Що відбувається протягом фетального періоду?

 6. Що таке тератогени?

 7. Перерахуйте основні фактори, які впливають на внутрішньоутробний розвиток.

 8. Які основні принципи дії тератогенів Ви знаєте?

 9. Як називається шкала обстеження новонародженого?

 10. Назвіть основні показники шкали Апгар?

 11. Яким чином відбувається оцінювання стану новонародженого?

 12. Що таке безумовні рефлекси?

 13. Чим безумовні рефлекси відрізняються від умовних рефлексів?

 14. Яку роль виконують безумовні рефлекси новонародженої дитини?

 15. Розкрийте суть основних безумовних рефлексів новонародженого.

Лекція 7. Розвиток нервової системи

2 год.

План

1. Асиметрія півкуль та її прояви. Поняття церебрального домінування та домінування руки.

2. Теорії походження асиметрії.

3. Формування асиметрії в онтогенезі.

1. Асиметрія півкуль та її прояви. Поняття церебрального домінування та домінування руки

Міжпівкульна асиметрія мозкухарактеристика розподілу психічних функцій між лівим і правим півкулями мозку; фундаментальна закономірність роботи головного мозку не лише людини, але і тварин. Нині проблема міжпівкульної асиметрії вивчається, передусім, у рамках функціональної специфічності великих півкуль. Функціональна специфічність великих півкуль – це специфіка переробки інформації і мозкової організації функцій, властива правій і лівій півкулі головного мозку, яка визначається інтегральними півкульними чинниками. Іншими словами, це специфіка того вкладу, який вносить кожна півкуля у будь-яку психічну функцію.

Процес становлення асиметрії називається латералізацією. Латералізація заснована на функціональній асиметрії і взаємодії півкуль мозку в забезпеченні психічної діяльності людини.

Як відомо, права і ліва півкулі мозку сполучені мозолистим тілом і рядом комісур, які виступають провідниками, через які півкулі обмінюються інформацією і «залагоджують» проблеми взаємодії. Крім того, дослідження останніх десятилітті показали, що існують певні анатомічні відмінності між двома півкулями, які проявляються вже з моменту народження людини.

Асиметрія є властивість усього живого, яка по-різному проявляється – в тропізмах, напрямі загортання молекулярної спіралі тощо. У фізіології тварин використовують поняття «лапість» (аналогічно «рукості»). Спостереження показують, що у ссавців також усі парні органи мають ту або іншу міру асиметрії, існують домінуючі і підпорядковані кінцівки.

Але абсолютного домінування не існує – у кожної людини спостерігається індивідуальне поєднання церебрального домінування (домінування півкулі, яка відповідає за мовлення), домінування руки, ноги, ока і вуха. Зустрічаються люди, які в рівній мірі володіють правою і лівою рукою, – їх називають амбідекстрами. Правші складають близько 90 % усіх людей. Можна припустити, що домінування правої руки існувало вже у печерних предків людини. Імовірно, при створенні наскальних зображень людини контур руки нерідко наносився за допомогою трафарету, яким служила вільна рука самого художника, і в 80 % таких випадків це була ліва рука, і, отже, контур обводився зазвичай правою рукою.

Між церебральним домінуванням та домінування руки існують два типи відношень. При іпсілатеральному типі відношень мовна півкуля буде управляти тією рукою, яка знаходиться по один з нею бік (наприклад при домінуючій правій руці центр мовлення розташовується в правій півкулі). Може бути й так, що мовна півкуля буде управляти рукою, яка знаходиться з протилежного боку (при домінуючій правій руці центр мовлення розташовується в лівій півкулі). Такий тип відношень називається контрлатеральним.