Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

2. Типи гендерних ролей та їх характеристика

На сьогодні виділяють 3 типи психологічної статі особистості або 3 типи гендерних ролей маскулінна, фемінна, андрогінна. Маскулінність і фемінність – нормативні уявлення про соматичні, психічні і поведінкові властивості, характерні для чоловіків і жінок.

У зміст маскулінної ролі входять характеристики активної, домінантної, інструментальної поведінки (самостійність, незалежність, напористість, здатність керувати, готовність ризикувати, сила, агресивність тощо).

Основними характеристиками фемінної ролі є залежність від оточення, експресивність, необхідні для встановлення близьких міжособистісних стосунків характеристики – вірність, м'якість, ніжність, поступливість, здатність до емпатії тощо.

Для андрогінної ролі властиве поєднання характеристик фемінної і маскулінної ролей, а також гнучкість переходу від однієї до іншої ролі залежно від вимог ситуації. Таким чином, андрогінія – характеристика цілісної особистості, інтеграція жіночого емоційно-експресивного стилю і чоловічого інструментального.

3. Теорії розвитку гендерної ідентичності: психоаналіз, біхевіоризм (теорія соціального научіння), когнітивна теорія

1. Ортодоксальний психоаналіз підкреслює значущість ідентифікації як механізму засвоєння дитиною статевої ролі. Основну роль в цьому процесі грають емоції і наслідування, а заснований він на несвідомій імітації дитиною поведінки дорослих представників своєї статі, передусім, батьків, місце яких вона хоче зайняти.

2. У біхевіоризмі (теорії соціального навчання) прийняття гендерної ролі розглядається, як результат набуття навичок, що підкріплюються заохоченням (на підставі прямого і непрямого підкріплення). Батьки заохочують поведінку, що відповідає статевій приналежності. Матері інтуїтивно заохочують у хлопчиків прагнення до суперництва і досягнень, у дівчаток відсутні заборони на плач тощо. Специфіка вимог пов'язана з гендерними стереотипами, тобто укоріненими в суспільстві уявленнями про те, якими мають бути чоловік та жінка.

На формування гендерної ідентичності чинить вплив також співпадіння статі дитини з очікуваннями батьків. Інакше існує ризик пригнічення властивих статі поведінкових реакцій і викликання протилежних.

3. У когнітивному підході статеворольовий розвиток пов'язаний з розвитком самосвідомості і Я-концепції дитини. Дитина засвоює, що означає бути дівчинкою або хлопчиком, потім визначає (категоризує) себе і намагається, щоб її поведінка відповідала статі. Гендерна ідентичність формується в результаті когнітивного розвитку приблизно до 6 років.

4. Етапи розвитку гендерної ідентичності. Ознаки порушення гендерної ідентичності в дошкільному віці

Гендерна ідентичність проходить ряд етапів у своєму розвитку.

Етапи розвитку гендерної ідентичності (за і.С. Коном)

Вік

Характеристики ідентичності

7-8 місяців

Прояв різної реактивності на чоловіків і жінок.

1,5-2 роки

Формування первинної гендерної ідентичності. Дитина знає свою стать, але не може пояснити, обґрунтувати цю атрибуцію

3-4 роки

Дитина ясно розпізнає стать навколишніх людей, але часто асоціює його з випадковими зовнішніми ознаками, наприклад, одягом, і допускає принципову зворотність, можливість зміни статі (вважають, що стать можна змінити, змінивши зовнішній вигляд)

5-7 років

Усвідомлення безповоротності статевої приналежності, що супроводжується підвищенням статевої диференціації діяльності і установок. Стихійна статева сегрегація (одностатеві компанії) сприяє кристалізації і усвідомленню статевих особливостей і відмінностей

Підлітковий вік

Формування підліткової гендерної ідентичності – центрального компонента самосвідомості.

Період дорослості

Гендерна ідентичність є складним утворенням, що об'єднує, окрім власної статевої приналежності, сексуальну орієнтацію, сексуальні сценарії, гендерні стереотипи і упередження.

Про порушення гендерної ідентичності в дошкільному віці (за умови постійного прояву) можуть свідчити такі показники:

  1. Перевага іграшок і ігрових ролей протилежної статі.

  2. Прагнення бути з дорослими протилежної статі і наслідувати їх поведінку.

  3. Висловлене бажання змінити стать і ім'я.

  4. Сновидіння (де дитина бачить себе представником іншої статі).

  5. Прагнення одягатися і поводитися за типом протилежної статі.