Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Xlii. Ергономічні умови – це:

1) організаційний комплекс взаємопов’язаних астрометричних, фізіологічних, психофізичних, психологічних, соціально-психологічних та гігієнічних вимог для устаткування, яке дає змогу створювати оптимальні умови для діяльності та збереження здоров’я людини;

2) сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей;

3) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників від умов праці і обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження та зміцнення здоров’я працівників;

4) наука, яка комплексно вивчає людину та її діяльність, пов’язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі людина-предмет діяльності-середовище.

Xliii. Організація праці – це:

1) наука, яка комплексно вивчає людину та її діяльність, пов’язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі людина-предмет діяльності-середовище;

2) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників від умов праці і обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження та зміцнення здоров’я працівників;

3) організаційний комплекс взаємопов’язаних астрометричних, фізіологічних, психофізичних, психологічних, соціально-психологічних та гігієнічних вимог для устаткування, яке дає змогу створювати оптимальні умови для діяльності та збереження здоров’я людини;

4) сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей.

Xliv. Антропометричні умови:

1) зумовлюють взаємозв’язок структури людського тіла з форма й елементами виробів;

2) зумовлюють відповідність меблів фізіологічним властивостям людини, її біологічним та енергетичним можливостям;

3) включають відповідність меблів й організації робочих місць характерові та ступеню групової взаємодії;

4) зумовлюють відповідність меблів, їх експлуатаційних характеристик й елементів фізичного середовища особливостям організму людини.

XLV. Соціально-психологічні вимоги:

1) зумовлюють відповідність меблів, їх експлуатаційних характеристик й елементів фізичного середовища особливостям організму людини;

2) включають відповідність меблів й організації робочих місць характерові та ступеню групової взаємодії;

3) зумовлюють відповідність меблів фізіологічним властивостям людини, її біологічним та енергетичним можливостям;

4) зумовлюють взаємозв’язок структури людського тіла з форма й елементами виробів.

XLVI. Гігієнічні вимоги:

1) зумовлюють взаємозв’язок структури людського тіла з форма й елементами виробів;

2) зумовлюють відповідність меблів фізіологічним властивостям людини, її біологічним та енергетичним можливостям;

3) зумовлюють відповідність меблів, їх експлуатаційних характеристик й елементів фізичного середовища особливостям організму людини;

4) включають відповідність меблів й організації робочих місць характерові та ступеню групової взаємодії.

XLVII. Фізіологічні вимоги:

1) включають відповідність меблів й організації робочих місць характерові та ступеню групової взаємодії;

2) зумовлюють відповідність меблів, їх експлуатаційних характеристик й елементів фізичного середовища особливостям організму людини;

3) зумовлюють взаємозв’язок структури людського тіла з форма й елементами виробів;

4) зумовлюють відповідність меблів фізіологічним властивостям людини, її біологічним та енергетичним можливостям.

XLVIII. За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на:

1) аварійне, евакуаційне, охоронне;

2) робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне;

3) робоче, аварійне, охоронне;

4) робоче, евакуаційне, охоронне.

Тема 16. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів у готельно-ресторанних комплексах.

 1. Безпечність виробничого устаткування досягається:

1) правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, матеріалів, робочих процесів;

2) максимальним використанням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування;

3) врахуванням вимог до технічної документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування і зберігання;

4) усі відповіді правильні.

 1. При проектуванні машин і механізмів обов’язково повинні враховувати:

1) санітарні вимоги;

2) ергономічні вимоги;

3) електробезпеку;

4) пожежобезпеку.

 1. Виберіть неправильний варіант відповіді: "Основними напрямками виробничої безпеки є":

1) безпека технологічного обладнання;

2) технічна безпека;

3) електробезпека;

4) пожежобезпека.

 1. Безпечність виробничих процесів досягається:

1) комплексом проектних та організаційних рішень;

2) комплексом управлінських рішень;

3) комплексом контролюючих рішень;

4) комплексом технічних рішень.

 1. Які вимоги включає безпечність технологічного процесу?

1) основні та загальні;

2) загальні та локальні;

3) технологічні та технічні;

4) основні та другорядні.

 1. До загальних принципів організації робочих місць належать усі, крім:

1) "ті предмети якими користуються частіше, розташовуються ближче, а ті якими рідше – дальше";

2) організація робочого місця повинна забезпечувати необхідну оглядовість;

3) предмети, які беруться лівою рукою повинні знаходитися справа і навпаки;

4) на робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

 1. У якому варіанті неправильно вказані системи, які працюють під тиском?

1) парові та водогрійні котли;

2) електричні машини;

3) компресори;

4) трубопроводи для стиснення повітря, газу, пари.

 1. Основна небезпека працюючих під тиском систем полягає у тому, що:

1) може статися вибух;

2) виділяється велика доза випромінювання;

3) виділяються отруйні речовини;

4) виділяються токсичні речовини.

 1. Обслуговування систем, що працюють під тиском можуть проводити особи, які досягли:

1) 16 років;

2) 18 років;

3) 20 років;

4) 25 років.

 1. Найчастішими причинами аварій балонів із розрідженими, стисненими та розчиненими газами є:

1) дефекти, які допущені при виготовленні ;

2) транспортування, завантаження, падіння;

3) нагрівання;

4) швидкий відбір газу з балона.

 1. Знання працівників, які обслуговують системи, що працюють під тиском перевіряють:

  1. раз на 2 роки;

  1. раз на 5 років;

  1. рази на 3 роки;

4) не менше 1-го разу на рік.

 1. Залишковий тиск газу в балонах повинен бути не менше:

1) 0,02 МПа;

2) 0,04 МПа;

3) 0,05 МПа;

4) 0,005 МПа.

 1. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт залежить від:

1) групи вантажу;

2) кількості вантажу;

3) категорії вантажу;

4) усі відповіді правильні.

 1. В залежності від небезпеки яка виникає під час навантаження, транспортування та розвантаження, всі вантажі поділяються на:

  1. групи;

  1. групи;

  1. групи;

  1. груп.

 1. Яка група вантажів в залежності від небезпеки зазначена не вірно?

1) малонебезпечні;

2) небезпечні за своїми властивостями;

3) пилові та гарячі;

4) небезпечні за електричними властивостями.

 1. Засоби індивідуального захисту потрібно використовувати під час вантажно-розвантажувальних робіт з вантажами:

1) першої та другої групи;

2) третьої та четвертої групи;

3) першої та третьої групи;

4) другої та четвертої групи.

 1. Майданчики для проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати:

1) рівне покриття з ухилом не більше 7˚;

2) тверде та рівне покриття з ухилом не більше 5˚;

3) рівне та тверде покриття з ухилом більше 5˚;

4) тверде та рівне покриття з ухилом більше 7˚.

 1. У місцях вантажно-розвантажувальних робіт необхідно встановити:

1) дорожні знаки;

2) знаки безпеки;

3) товарні знаки;

4) знаки послуг.

 1. До робіт з піднімально-транспортними механізмами та пристроями допускаються особи:

1) молодші 18 років;

2) старші 20 років;

3) старші 18 років;

4) старші 25 років.

 1. На яких транспортних засобах не дозволяється перевозити небезпечні вантажі?

1) на водному;

2) на легковому;

3) на непристосованому для цього;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 1. Яких ліфтів не існує?

1) вантажопасажирських;

2) пасажирських;

3) вантажних з провідником;

4) правильної відповіді немає.

 1. Яка вантажопідйомність малих вантажних ліфтів?

1) 150 кг включно;

2) до 150кг;

3) 160 кг включно;

4) до 160 кг.

 1. Основним нормативно-правовим документом, який регламентує безпечну експлуатацію ліфтів є:

1) "Правила технічного регламенту ліфтів";

2) "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів";

3) "Правила обслуговування ліфтів";

4) "Правила конструкції ліфтів".

 1. Періодичний технічний контроль ліфтів проводиться:

1) не менше ніж 1 раз на рік;

2) 1 раз на 2 роки;

3) 2 рази на 5 років;

4) 1 раз на 5 років.

 1. Уловлювачі в ліфтах призначені:

1) утримувати кабіни у разі нещасного випадку пов’язаного з ліфтовими канатами;

2) зупиняти кабіни на потрібному поверсі;

3) уловлювати кожен натиск кнопки у ліфті;

4) всі варіанти правильні.

 1. Шахти ліфтів огороджуються з усіх сторін і на всю висоту:

1) металевими листами;

2) металопластиковими листами;

3) пластиковими листами;

4) тирсоплитою.

 1. До обслуговування ліфтів допускаються особи:

1) які досягли 16 років;

2) які досягли 18 років;

3) які досягли 20 років;

4) які досягли 25 років.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.