Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. Оцінка ризиків в туристичній індустрії.

Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні тa необхідні фактори. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Визначення поняття небезпеки. Види небезпек, їх класифікація. Часткова класифікація небезпек. Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи визначення ризику. Визначення рівня ризику у сфері туризму.

Тема 3. Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з навколишнім середовищем.

Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою зорового, слухового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної, больової і температурної чутливості. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, моторний період.

Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. Фізіологічна дія кольорів на людський організм.

Слух. Межі сприйняття звуку. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.

Роль нюху й смаку для безпеки людини. Функції тактильної, температурної, вісце­ральної чутливості, больового відчуття, рухового аналізатора у сприйнятті небезпечних факторів та забезпеченні безпеки людини.

Тема 4. Раціональні умови життєдіяльності людини. Безпека харчування.

Основи теорії і практики культури здоров'я людини. Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини. Проблеми здоров'я в житті людини. Здоров'я та патологія. Фактори, що забезпечують стабільність здоров'я людини. Фактори ризику, групи ризику. Профілактика шкідливих звичок. Забезпечення здоров'я людини у туризмі.

Безпека харчування. Теорія харчування. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. Державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини. Основні шляхи запобігання забруднення харчових продуктів.

Тема 5. Природні небезпеки. Абіотичні та біотичні небезпеки в туризмі.

Абіотичні небезпеки. Літосферні, гідросферні, атмосферні, космічні стихійні лиха. Правила поведінки при природних стихійних лихах.

Біотичні небезпеки. Отруйні рослини, тварини, патогенні мікроорганізми. Хвороби,які викликаються патогенними мікроорганізмами. Біологічна зброя. Боротьба з інфекційними захворюваннями. Бактеріофаги, сироватки.

Абіотичні та біотичні небезпеки в туризмі.

Тема 6. Техногенні небезпеки. Антропогенні небезпеки в туристичній індустрії.

Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек. Дія шуму, вібрації, йонізуючого та електромагнітного випромінювання, електричного струму на організм людини. Променева хвороба. Гранично допустимі дози. Хімічні фактори небезпек. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Хімічна зброя.

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі і у сфері підприємництва. Антропогенні небезпеки в туристичній індустрії.

Тема 7. Соціально-політичні та природно-соціальні небезпеки.

Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки. Війни. Тероризм. Соціальні небезпеки. Алкоголізм, тютюнокуріння. Наркоманія. Природно-соціальні небезпеки. Соціальні хвороби. Бактеріальні інфекції.

Тема 8. Екологічні небезпеки. Екологічна безпека в туристичній індустрії.

Вплив людини на навколишнє середовище. Парниковий ефект. Порушення озонового шару. Кислотні опади. Виникнення пустель. Забруднення атмосфери, грунтів, води. Причини та методи запобігання. Державна політика у сфері збереження природних ресурсів. Законодавство в екології. Міжнародна політика в екологічній сфері. Екологічна безпека в туристичній індустрії.

Тема 9. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків. Надзвичайні ситуації в туризмі.

Значення цивільної оборони. Закон "Про Цивільну оборону України", Положення про Цивільну оборону України. Призначення цивільної оборони України. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в Україні (СЗРНС), Загальні принципи організації структури цивільної оборони України. Керівництво цивільною обороною в Україні. Органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, їх завдання.

Класифікації надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру, їх виникнення. Характеристика стихійних лих, характер їх впливу на людей і навколишнє середовище. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Аварії і катастрофи. Причини виникнення. Надзвичайні ситуації в туризмі.

Типові моделі небезпечних ситуацій. Ідентифікація надзвичайних ситуацій та можливих джерел їх виникнення. Прогноз можливості виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю людей. Принципи прийняття адекватних рішень в небезпечних ситуаціях. Використання штатних та підручних засобів захисту для попередження або зниження рівня ушкодження людей, втрат і збитків. Використання підручних засобів для виживання в екстремальних ситуаціях. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, протидія вражаючим її чинникам. Запобігання та зниження загрози життю населенню, яке мешкає поблизу району надзвичайних ситуацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.