Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

XIV. Державний пожежний нагляд - це:

1) структура, яка займається координацією і вдосконаленням роботи із забезпечення пожежної безпеки та контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів;

2) служба, яка контролює виконання правил пожежної безпеки під час проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації;

3) нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності;

4) служба, яка встановлює порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів, розробляє типові документи з питань пожежної безпеки.

XV. Пожежна охорона - це:

1) система, яка створюється для захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах;

2) координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та контролю за проведенням і виконанням протипожежних;

3) контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації;

4) встановлення порядку опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів, розробка типових документів з питань пожежної безпеки.

XVI. Які завдання виконують органи держпожежнагляду:

1) здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

2) запобігання пожежам і нещасним випадкам;

3) контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки керівниками органів державної виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами;

4) гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

XVII. Скільки існує способів гасіння пожеж:

1) 3;

2) 5;

3) 6;

4) 8.

XVIII. Спосіб розведення гасіння пожежі грунтується на:

1) тому, що горіння речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання;

2) здатності речовини горіти при вмісті кисню у атмосфері більше 14-16% за об’ємом;

3) припиненні надходження кисню повітря до речовини, що горить;

4) створенні умов, за яких полум’я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менше критичного.

XIX. Спосіб вогнеперешкоди гасіння пожежі базується на:

1) створенні умов, за яких полум’я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менше критичного;

2) тому, щогоріння речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання;

3) припиненні надходження кисню повітря до речовини, що горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогнегасні речовини (хімічна піна, порошок та інше );

4) зриву полум’я сильним струменем води, порошку чи газу.

ХХ. Спосіб охолодження гасіння пожеж базується на:

1) припиненні надходження кисню повітря до речовини, що горить;

2) зриву полум’я сильним струменем води, порошку чи газу;

3) тому, що горіння речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання;

4) створенні умов, за яких полум’я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менше критичного.

ХХI. Вогнегасник, пожежні відра відносяться до:

1) способу ізоляції;

2) вторинних засобів пожежогасіння;

3) первинних способів перешкоди;

4) первинних засобів перешкоди.

ХХII. Спосіб "ізоляції" гасіння пожеж ґрунтується на:

1) припиненні надходження кисню повітря до речовини, що горить;

2) зриву полум’я сильним струменем води, порошку чи газу;

3) тому, що горіння речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання;

4) створенні умов, за яких полум’я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менше критичного.

ХХIII. Яку температуру плавлення повинен мати сплав, з якого виготовляють замки:

    1. 120-160;

    2. 141-182;

    3. 181-190;

    4. 190-210.

ХХIV. Автоматична спринклерна установка - це:

1) установка, обладнана розприскувачами-дренчерами;

2) мережа водопровідних труб під перекриттям приміщення, обладнаного так званими спринклерними головками, отвори яких закриті легкоплавкими замками;

3) установка, обладнана стаціонарними приладами автоматичного пожежогасіння, комплектується вогнегасниками на 50 % їх розрахункової кількості;

4) комплексна мережа пожежогасіння.

ХХV. Дренчерні установки - це:

1) установки, обладнані стаціонарними приладами автоматичного пожежогасіння, комплектуються вогнегасниками на 50% їх розрахункової кількості;

2) комплексна мережа пожежогасіння;

3) установки, які обладнані розприскувачами-дренчерами;

4) мережа водопровідних труб під перекриттям приміщення, обладнаного так званими спринклерними головками, отвори яких закриті легкоплавкими замками.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.