Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д

З

1

Тема 1. Об'єкт та предмет безпеки життєдіяльності. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності.

1

-

2

Тема 4. Середовище життєдіяльності людини. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.

1

3

Тема 5. Класифікація природних небезпек та їх плив на навколишнє середовище. Природні небезпеки в туризмі.

1

-

4

Тема 7. Соціально-політичні та природно-соціальні небезпеки.

2

-

5

Тема 8. Екологічні небезпеки та їх значення для людини. Методи забезпечення екологічної безпеки в туристичній індустрії.

1

-

6

Тема 12. Основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці.

1

-

7

Тема 13. Органи та системи управління охороною праці.

1

-

8

Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві готельно-ресторанного комплексу.

2

-

9

Тема 17. Дія електричного струму на організм людини. Наслідки ураження електричним струмом. Електробезпека у готельно-ресторанному комплексі.

2

-

10

Тема 18. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки у готельно-ресторанному комплексі.

2

-

Таблиця 2.8.

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д

З

1

Тема 2. Концепція прийнятного ризику. Управління ризиком в туристичній галузі.

2

-

2

Тема 3. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини.

2

-

3

Тема 6. Техногенні небезпеки. Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми техногенних небезпек. Антропогенні небезпеки в туристичній індустрії.

2

1

4

Тема 9. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків. Надзвичайні ситуації в туризмі.

2

1

5

Тема 10. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.

1

-

6

Тема 11. Правові основи безпеки життєдіяльності.

1

-

7

Тема 15. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія у туристичних комплексах.

3

1

8

Тема 16. Основи техніки безпеки. Безпечність технологічного обладнання, процесу, організації робочих місць у готельно-ресторанних комплексах.

3

1

Таблиця 2.9

Теми самостійних робіт

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д

З

1

Тема 1. Проблеми безпеки життєдіяльності та принципи її забезпечення. Концепція ООН про сталий розвиток людства. Системи забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах та надзвичайних ситуаціях.

2

4

2

Тема 2. Якісний аналіз небезпек. Методи визначення ризику. Управління ризиком. Оцінка ризиків в туристичній індустрії.

4

6

3

Тема 3. Безпека харчування. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів. Основні шляхи запобігання забруднення харчових продуктів у підприємствах ресторанного господарства.

4

6

4

Тема 4. Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Фактори ризику, групи ризику. Профілактика фізіологічних та психоневрологічних порушень. Методи оздоровлення.

2

4

5

Тема 5. Абіотичні та біотичні небезпеки та їх види. Методи життєзабезпечення людей в умовах природних небезпек. Природні небезпеки в туризмі.

2

6

6

Тема 6. Причини та характеристика небезпек техногенного характеру. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Аварії та катастрофи. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

4

6

7

Тема 7. Характеристика соціальних та політичних небезпек. Наркоманія. Види наркотиків та їх вплив на організм людини. Екстремальні ситуації криміногенного характеру.

3

6

8

Тема 8. Екологічне середовище в містах. Джерела забруднення навколишнього середовища в туристичній індустрії. Екологічні та економічні наслідки антропогенного впливу на біосферу.

2

6

9

Тема 9. Методика оцінки радіаційної, хімічної, пожежної та інженерної обстановки. Організація та проведення рятувальних робіт у випадках надзвичайних ситуацій.

4

6

10

Тема 10. Організація першої долікарської допомоги на підприємствах та організаціях туристичного бізнесу. Аптечка долікарської допомоги. Проведення реанімаційних заходів.

4

6

11

Тема 11. Правове регулювання безпеки життєдіяльності. Основні положення законів України у сфері безпеки життєдіяльності. Міжнародні організації та їх законодавча база у сфері безпеки життєдіяльності.

3

6

12

Тема 12. Основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці, їх зміст та основні положення.

4

7

13

Тема 13. Організація служби охорони праці на підприємствах. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.

4

8

14

Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків, аварій та професійних захворювань на виробництвах, аналіз причин їх виникнення. Державне страхування громадян від нещасного випадку у туристичній індустрії.

6

8

15

Тема 15. Класифікація негативних факторів виробничого середовища. Методи та технічні засоби визначення і оцінки рівня негативних факторів виробничого середовища. Заходи нормалізації параметрів мікроклімату у приміщеннях туристичних комплексів.

4

7

16

Тема 16. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці у туристичних комплексах. Відповідальність за недотримання правил техніки безпеки.

4

8

17

Тема 17. Види електричних травм. Наслідки ураження електричним струмом. Забезпечення електробезпеки на підприємствах туристичного бізнесу.

3

7

18

Тема 18. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки. Характеристика пожежовибухонебезпечності об'єкта. Сучасні системи захисту та попередження пожеж у готельно-ресторанних комплексах.

3

7

Розподіл балів, який присвоюється студентам, наведено в табл. 2.10, 2.11.

Таблиця 2.10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.