Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Закон України "Про охорону праці" щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Порядок розслідування. Документообіг СУОП на виробництві. Матеріальне відшкодування збитків потерпілим.

Тема 15. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія у туристичних комплексах.

Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності. Розумова і фізична діяльність. Працездатність, втома, продуктивність праці.

Мікроклімат робочої зони, нормування та контроль параметрів мікроклімату. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення виробничого повітряного середовища, гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Вентиляція, кондиціювання, системи опалення в готельно-ресторанних комплексах.

Виробниче освітлення. Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення. Нормування природного освітлення. Освітлення в готельно-туристичних комплексах.

Тема 16. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів у готельно-ресторанних комплексах.

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв. Стандартизація та сертифікація технологічного обладнання готельно-ресторанного комплексу.

Безпека вантажо-розвантажувальних робіт, експлуатації підйомно-транспортного устаткування, ліфтового господарства, котельних установок.

Тема 17. Електробезпека у готельно-ресторанному комплексі.

Правила безпечної експлуатації електроустановок. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Вимоги до персоналу, обслуговуючого електроустановки. Методи та засоби захисту від ураження електричним струмом. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Тема 18. Пожежна безпека при експлуатації готельно-ресторанних комплексів.

Основні причини пожеж. Види горіння і способи його припинення. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин у готельно-ресторанних комплексах. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожеж.

Системи попередження пожеж та пожежного захисту в готельно-ресторанних комплексах. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей з приміщень. Державний пожежний нагляд.

  1. Структура залікового кредиту і порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Заліковий кредит з нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці)" для напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", "Облік і фінанси в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі", 6.030503 "Міжнародна економіка" враховує всі види аудиторних і позааудиторних навчальних робіт студента. Навчальна дисципліна містить чотири основних форми вивчення матеріалу:

- лекційні заняття;

- практичні (семінарські) заняття;

- самостійна робота студентів;

- індивідуальна робота студентів.

Опис навчальної дисципліни та структура залікового кредиту наведені в табл. 2.1, 2.2., 2.6.

Таблиця 2.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.