Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Тема 6. Техногенні небезпеки. Антропогенні небезпеки в туристичній індустрії.

І. Техносфера – це:

1) природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему (населена живими організмами);

2) верхня тверда оболонка земної кулі;

3) сфера, яка містить штучні технічні споруди на Землі;

4) сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства, частина планети і навколопланетного простору зі слідами діяльності людини.

ІІ. Аварія – це:

1) атмосферний вихор, який виникає в грозовій хмарі і поширюється донизу, інколи до самої землі, у вигляді темного хмарного рукава діаметром десятки або й сотні метрів;

2) короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі

3) це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю;

4) пожежі та вибухи.

ІІІ. Катастрофа – це:

1) небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю;

2) великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування;

3) короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі;

4) аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

ІV. Одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища – це:

1) вібрація;

2) радіація;

3) іонізуюче випромінювання;

4) шум.

V. Основними фізичними характеристиками звуку є:

1) частота f (Гц), звуковий тиск Р (Па), інтенсивність або сила звуку І (Вт/м2), звукова потужність w (Вт);

2) частота f (Гц); амплітуда зсуву А (м) (розмір найбільшого відхилення точки, що коливається, від положення рівноваги); коливальна швидкість v (м/с); коливальне прискорення - а (м2/с);

3) довжина хвилі, частота коливань і швидкість розповсюдження;

4) коливальна швидкістьV (м/с), частота коливань, коливальне прискорення.

VI. Вібрація – це:

1) одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища;

2) коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування, споруд, що сприймаються організмом людини як струс;

3) це сукупність звуків різноманітної частоти та інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у пружних середовищах (твердих, рідких, газоподібних);

4) коливання, що передаються всьому тілу від механізмів через підлогу, сидіння або робочий майданчик.

VII. Основні показники, що характеризують вібрацію:

1) частота f (Гц), амплітуда зсуву А (м) (розмір найбільшого відхилення точки, що коливається, від положення рівноваги), коливальна швидкість v (м/с), коливальне прискорення - а (м2/с);

2) частота f (Гц), звуковий тиск Р (Па), інтенсивність або сила звуку І (Вт/м2), звукова потужність w (Вт);

3) частота f (Гц), коливальне прискорення - а (м2/с), звукова потужність w (Вт);

4) амплітуда зсуву А (м) (розмір найбільшого відхилення точки, що коливається, від положення рівноваги), звуковий тиск Р (Па), звукова потужність w (Вт).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.