Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PANASYUK_K_A_organizatsiya_roboti_ofisu_ta_di.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Тема 8. Оформлення документів щодо особового складу

8.1. Характеристика комплексу документів з особового складу.

8.2. Характеристика трудового договору, контракту, трудової угоди.

8.3. Складання заяви, подання, автобіографії, резюме, характеристики, особового листка з обліку кадрів.

8.4. Особова справа: склад, правила ведення, використання та зберігання.

8.5. Документи особового походження

8.1. Характеристика комплексу документів з особового складу

Ведення документації щодо особового складу на підприємствах і в організаціях будь-якої форми власності передбачено відповід­ними законодавчими та нормативними актами: Кодексом законів про працю України (КЗпП), Законом України «Про відпуст­ки», Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників та іншими.

До документів щодо особового складу належать: накази щодо особового складу, заяви, автобіографії, контракти, трудові книж­ки, характеристики тощо.

Крім того, рух кадрів документується за допомогою створення таких документів: подань про переведення, доповідних записок, актів, графіків відпусток.

Найбільш численною є документи, що відображає рух кадрів в організації. Під рухом кадрів розуміються:

  • приймання, переведення і звільнення працівників;

  • надання відпусток;

  • відряджання.

8.2. Характеристика трудового договору

Згідно ст. 21. КЗпП трудовий договір це угода мiж працівником i власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, які необхiднi для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором i угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної i творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки i відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення i організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними i геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолiтнiм (стаття 187 цього Кодексу);

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним i тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керiвниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на пiдприємствi, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на пiдприємствi, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться. Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Мiнiстрiв України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.