Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТ / КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (полный).doc
Скачиваний:
380
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.81 Mб
Скачать

4.11. Вимоги безпеки під час виконання колійних робіт.

4.11.1. Загальні положення.

До виконання колійних робіт допускаються особи, які відповідають вимогам п 4.9.1. Усі роботи колійного господарства що виконуються одною особою, мають провадитися під керівництвом і постійним спостереженням керівника робіт.

Керівниками колійних робіт являються особи, які вказані в Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. При виконанні колійних робіт групами (по дві особи і більше) керівник робіт призначає в кожній групі досвідченого монтера колії старшим за дотриманням працюючими даної групи встановлених заходів безпеки.

Усі роботи з утримання, ремонту і реконструкції колії, споруд і пристроїв мають виконуватися відповідно до затверджених технологічних процесів. Технологічні карти та інші документи, що регламентують технологічні процеси, повинні мати розділ щодо заходів безпеки, необхідних під час їх здійснення.

До початку робіт у випадках, передбачених інструкцією з забезпеченню безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт мають бути виставлені необхідні сигнали, сигнальні знаки "С" і сигналісти. Для попередження працюючих про наближення поїзда по суміжній колії у разі виконання колійних робіт на одній з колій двои багатоколійної ділянки незалежно від того, якими сигналами огороджується місце робіт, на суміжних коліях повинні бути виставлені сигнальні знаки "С", крім робіт, при яких суміжня колія огороджується сигналами зупинки.

В усіх випадках виконання робіт на коліях і стрілочних переводах станції керівник робіт повинен зробити відповідний запис в Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі (ф.ДУ-46 про місце і час виконання колійних робіт).

У разі виконання робіт щодо усунення несправностей, що виникли несподівано, запис про початок і закінчення робіт дозволяється замінювати телефонограмою, яка передається керівником робіт черговому по станції (на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзному диспетчеру) і реєструється в цьому журналі.

Колійні роботи на гіркових і сортувальних коліях та на коліях підпркових парків можуть провадитися тільки під час перерв в маневровій роботі і розпуску вагонів чи з закриттям колії після узгодження з черговим по станції(гірки).

4.11.2. Обов'язки керівника робіт. Перед початком робіт.

Перед виходом на роботу керівник робіт зобов'язаний перевірити наявність і справність сигнальних пристроїв і захисних пристосувань, упевнитися в тому, що заявка про видачу попереджень на поїзди прийнята до виконання; провести.

Керівник робіт зобов'язаний перед початком робіт, а також у разі будь-яких змін умов іхарактера роботи, провести цільовий інструктаж, в якому вказуються всі заходи безпеки з урахуванням місцевих умов.

Прямувати до місця робіт і назад необхідно відповідно до вимог, які викладені в п.4.9.2. У разі перевезення колійного інструменту і матеріалів на двоколісних одно­рейкових чи одновісних візках для супроводження мають бути призначені монтери колії в достатній кількості (не менше 2 осіб), щоб завчасно до підходу поїзда зняти вантаж і прибрати з колії візки; інші мають прямувати по узбіччю колії (відповідно до вимог, зазначених в п.4.9.2).

Під час виконання колійних робіт в умовах поганої видимості (природні, погодні, будівельні тощо) та під час робіт з інструментом (електричним, пневматичним і ін.), який погіршує чутність, якщо робота не потребує огородження сигналами зупинки, керівник робіт зобов'язаний для попередження працюючих про наближення поїздів встановити технічні засоби сповіщення* в разі їх відсутності - поставити з боку поганої видимості чи чутності сигналіста зі звуковим сигналом так, щоб поїзд, що наближається, можна було побачити сигналісту на відстані не менше 500 м від місця робіт. На той випадок, коли відстань від місця робіт до сигналіста і відстань видимості від сигналіста до поїзда, що наближається, разом складає менше 500 м, основний сигналіст ставиться далі і виставляється промстсний сиШліст також зі звуковим сигналом для повторення сигналів, які подаються основним сигналістом.

В цих випадках повинні встановленим порядком видаватися на поїзди попередження про особливу пильність і часту подачу сповіщальних сигналів.

Перед початком робіт в темний час доби, під час туману, заметеш тощо, коли видимість менше 800 м необхідно вжити додаткові заходи безпеки:

давати заявку на видачу попереджень на поїзди про особливу пильність і про подачу сповіщальних сигналів у разі наближення до місця робіт;

виставляти сигналістів з обох боків місця робіт для сповіщення про наближення поїзда, а на станціях і перегонах застосовувати автоматичнізасюби сповіщення;

планувати роботи так, щоб фронт робіт у одного керівника бригади був не більше ніж 50 м;

Перед початком робіт в стиснутих місцях, де з обох боків колії розташовані ви­сокі платформи, будівлі, огорожі та круті виїмки, а також на мостах, в тунелях, сніго­вих траншеях для забезпеченя безпеки працюючих мають бути вжиті такі заходи:

керівник робіт повинен чітко вказати всім працівникам про місце, куди вони мають зійти з колії внаслідок наближення рухомого складу

якщо високі платформи, будівлі, огорожі, відкоси тощо протяженістю понад 100 м не дозволяють працівникам розташуватися збоку від колії, то роботи повинні бути огороджені сигналами зупинки встановленим порядком;

перед виконанням робіт в стиснутих місцях керівник робіт зобов'язаний додатково виділити сигналіста для стеження про наближення поїздів до місця робіт і своєчасного сповіщення.

Перед початком робіт в тунелях керівник робіт має переконатися:

про видачу попереджень машиністам поїздів і окремих локомотивів про особливу пильність і подачу сповіщальних сигналів в разі наближення до тунеля;

про справність освітлення відповідно до галузевих норм і вимог;

про справність автоматичної світлозвукової сигналізації, в разі ії несправності чи відсутності - виставити сигналістів в тонелі та за його межами з обох боків на відстані, не менше 1км;

вказати кожному працівнику нішу, в якій він має сховатися при наближенні поїзда.

Під час робіт.

Керівник робіт зобов'язаний:

правильно організувати роботу, в разі необхідності розставити сигналістів і сигнали огородження (відповідно до інструкції з сигналізації та Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт);

правильно розставити робітників по фронту робіт і вказати місце, куди вони мають відійти на час проходу поїзда;

стежити, щоб в зоні виконання робіт не було сторонніх особи;

стежити за дотриманням вимог безпеки на залізничних коліях (згідно з п.4.9.2);

у разі наближення поїзда відвести працівників в бік від колії так, щоб на відстані до поїзда не менш ніж за 400 м на колії не залишилося працюючих. Відвід працюючих з колії має здійснюватися на такі відстані від ближчої рейки: при наближенні поїзда - 2 м; під час роботи колієукладача, електробаластера і інших колійних машин важкого типу - 5 м; під час роботи колійного струга - на 10 м; під час роботи машин, обладнаних щебнеочисними пристроями, двохколійних і роторних снігоочисників - на 5 м в бік, протилежний викіду снігу, льоду чи забруднень, під час роботи одноколійних снігоочисників - на 25 м;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.