Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТ / КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (полный).doc
Скачиваний:
381
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.81 Mб
Скачать

4.8.9. Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'зку.

Для убезпечення робіт, що їх проводять в колах вимірювальних приладів і при­строїв релейного захисту, всі вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів струму і напруги слід постійно заземлювати.

За необхідності розриву кола струму вимірювальних приладів в реле кола вто­ринної обмотки трансформатора струму попередньо закорочується на спеціально призначених для цього затискачах. Розривати кола, підключені до вторинної обмотки трансформатора струму, забороняється. За необхідністю розриву цих кіл вони мають бути попередньо замкнуті перемичкою, встановленою до передбачуваного місця розриву (рахуючи від трансформатору струму). Під час встановлення перемички слід застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками

Під час роботи на трансформаторах струму або в колах, підключених до їх вторинних обмоток, слід виконувати такі заходи безпеки: зажими вторинних обмо­ток до закінчення монтажу кіл, що до них підключаються, мають бути замкнені нако­ротко. Після приєднання змонтованих кіл до трансформатора струму закоротку слід переносити на найближчи збірку затискачів і знімати тільки після повного закінчення монтажу та перевірки правильності приєднання змонтованих кіл; під час перевірки полярності до подавання імпульсів струму в первинну обмотку прилади слід приєд­нувати до затискачів вторинної обмотки.

Під час роботи в колах трансформаторів напруги з подачею напруги від сторонього джерела знімаються запобіжники з боку вищої і нижчої напруги, а також відключаються автомати від вторинних обмоток.

За необхідністю проведення будь-яких робіт в колах чи на апаратурі РЗАіТ за умови вимкненого основного обладнання слід вжити додаткових заходів щодо запо­бігання його випадковому відключенню. Робота в колах пристроїв релейного захисту, електроавтоматики і телемеханіки (РЗАіТ) проводяться за виконавчими схемами.

Під час робіт в пристроях РЗАіТ слід користуватися слюсарно-монтажним ін­струментом з ізолювальними рукоятками.

Забороняється на панелях або поблизу місця розміщенн релейної апаратури провадити роботи, які викликають сильний струс релейної апаратури, що може спри­чинити до помилкових дій реле.

Перемикання, вмикання і вимикання вимірювачів, роз'єднувачів та іншої комута­ційної апаратури, пускання і зупинення агрегатів, регулювання режиму їх роботи, не­обхідні під час налагодження або перевірки пристроїв РЗАіТ, проводять тільки опе­ративні працівники.

4.8.10. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої.

Акумуляторне приміщення слід завжди замикати на замок. Особам, які оглядають ці приміщення і працюють в них, ключи видаються на загальних підставах на час ро­боти або огляду.

Працювати в акумуляторних приміщеннях дозволяється працівникам з групою III, які спеціально підготовлені і пройшли перевірку знань та інструктаж з безпечного по­водження з кислотою, лугами і свинцем.

Забороняється палити в акумуляторному приміщенні, входити до нього з вог­нем, юристушгшсь електронагрівальними приладами, апаратами і інструмен-тами, що можуть креснути іскрою.

На дверях акумуляторного приміщення робляться написи: "Акумуляторна", "Во­гненебезпечно", "Забороняється палити" і вивішуються відповідні знеки безпеки про заборону користування відкритим вогнем"

В акумуляторних приміщеннях, що мають припливно-витяжну вентиляцію, остан­ню вмикають перед початком зарядки і вимикають після видалення газу, але не ра­ніше ніж через 1,5 годин після закінчення зарядження.

У кожномуакумуляторному приміщенні мають бути:

скляний або фарфоровий кухоль з носиком (або глечік) місткістю 1,5 — 2л) для приготування електроліту і доливання його в посудину;

нейтралізувальний розчин питної соди (5 %-ний) для кислотних батарей і борної кислоти або оцтової есенсії (одна частина на вісім частин води) для лужних батарей

На всіх посудинах з електролітом, дистильованою водою і нейтраліз^альнйми розчинами мають бути відповідні написи (вказані назви речовин).

Кислоту зберігають в скляних бутлях з притертими пробками і бірками з її назвою. Бутлі з кислотою в кількості, необхідній для експлуатації батарей, і порожні бутлі по­винні розміщуватися на підлозі в корзинах або надерев'яних латах в окремому приміщенні біля приміщення акумуляторної батареї.

Під час транспортування скляні бутлі з кислотами і лугами повинні переносити два працівники. Бутлі разом з карзиною слід переносити в спеціальному дерев'яному ящику з ручками або на спеціальних носилках з отвором посеред єні, а також латами, в які бутель має входити разрм з корзиною на 2/3 його висоти. Забороняється пере­носити скляні бутлі з кіслотами та лугами на спіні, плечах та руках.

Для приготування електроліту кислоту слід повільно (для запобігання інтенсивному нагріванню розчину) вливати тонкою цівкою з кухля в фарфорову або іншу термостійку посудину з дистильованою водою. Переливати кислоту вручну заборонено. Електроліт потрібно весь час переміщувати стрижнем або скляною трубкою чи мішалкою з кислототривкої пластмаси. Забороняється, готуючи електроліт, вливати воду в кислоту. У готовий електроліт доливати воду дозволяється.

Під час роботи з кислотою і лугом необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту: костюм, гумові чоботи (під штани) чи калоші, гумовий фартух, захисні окуляри і гумові рукавиці. Грудки їдкого лугу слід подрібнювати в спеціально відведеному місці, попередньо загорнувши їх в мішковину.

У разі попадання кислоти або лугу на відкриті частини тіла необхідно негайно промити цю ділянку тіла спочатку водою, а потім нейтралізувальним розчином (соди чи борної кислоти).

Розміщувати кислотні і лужні батареї в одному приміщенні забороняється.

В проходах між стелажами з акумуляторами забороняється класти (постійно чи тимчасово) будь-які предмети та матеріали

Вимикачі, штепсельні розетки і запобіжники мають бути розташовані поза акуму­ляторної. Для огляду акумуляторів використовується герметична лампа напругою не більше 12 В з запобіжною сіткою.

Забороняється зберігати і приймати їжу у приміщенні акумуляторної

Під час монтажу і обслуговування акумуляторних батарей необхідно дотримуватися таких застережних заходів:

усі роботи з переміщення і вирівнювання стелажей і розташованих на них акуму­ляторних банок необхідно виконувати до заливки в акумулятори електроліту;

перед включенням смонтованої батареї на заряд керівник робіт зобов'язаний ре­тельно перевіряти правильність і надійність з'єднань між окремими акумуляторами і з батарейними шинами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.