Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТ / КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (полный).doc
Скачиваний:
380
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.81 Mб
Скачать

2.1.4. Характеристика умов праці.

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные произ­водственные факторы. Классификация

Умови праці - це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності

Оптимальними слід вважати такі умови, які за сучасними уявленнями гігієнічних наук не спричиняють шкоди здоров'ю людей робочого віку, впливаючи на них протягом багатьох років.

Допустимі —це такі умови праці, які не спричиняють шкоди здоров'ю людей робочого віку, діючи на них протягом багатьох років, за умовою медичного добору і забезпечення поточного систематичного нагляду за станом здоров'я.

Несприятливі умови праці, не являючись чинником професійних захворювань, викликають під час роботи значне напруження фізіологічних систем людини, погіршують її самопочуття, знижують працездатність, затягують Тривалість відновлювального періоду і можуть ускладнити біг захворювань непрофесійного характеру.

До шкідливих слід, віднести умови, через дію яких у деякій частині працівників, що пройшли медичний добір, протягом певного періоду розвиваються професійні захворювання.

Опасный производственный фактор − производственный фактор, воздействие которого на работающего при определенных условиях может привести к травме, острому отравлению, или к другому внезапному и резкому ухудшению здоровья или к смерти.

Пример опасности на жд транспорте:

- опасность наезда подвижного состава (составитель поездов)

- электроопасность (работник на контактной сети)

- пожароопасность

Вредный производственный фактор − производственный фактор, воздействие которого в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства.

- метеоусловия открытых площадок, шум

- недостаточность освещения

- загрязнение воздуха за счет перевозимых грузов

- электромагнитные поля

Производственная санитария − система организационных санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или снижающих воздействие на работающего вредных производственных факторов, до значений, не превышающих допустимых.

Безопасные условия труда − (уже не «техника безопасности») состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений.

Тяжкість праці - характеристика трудової діяльності людини, яке визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного перевантаження.

Легкої і середньої тяжкості вважається праця, яку можуть систематично виконувати чоловіки і жінки робочого і пенсійного віку без шкоди для здоровя, які не мають будь-яких спеціальних медичних протипоказань.

Важкою і дуже важкою вважається праця, для виконаний якої не можуть бути залучені підлітки, жінки, чоловіки пенсійного віку: Прийняття на такі види робіт здійснюється, як правило, на основі медичного огляду за відсутністю протипоказань.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відображає переважаюче навантаження ч4а центральну нервову систему.

Ненапружені і мало напружені види праці не потребують професійного добору і можуть виконуватися переважною більшістю осіб обох статей як робочого так і пенсійного віку, які володіють необхідною загальною підготовкою.

Напружені і дуже напружені види праці, як правило, потребують підбору кандидата за наявністю певних здібностей. Вони можуть виконуватися чоловіками і жінками робочого віку, які пройшли спеціальний добір і підготовку

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.