Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Тема № 13 підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівників

Правове регулювання поєднання виробничо-трудової діяльності з навчанням. Основні види та форми навчання. Особливості правового регулювання організації та проведення виробничого навчання без відриву від виробництва. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти. Особливості правового регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах 1-го, 2-го, 3-го та 4-го рівнів акредитації за заочною формою навчання. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються в аспірантурі та знаходяться у творчій відпустці. Правовий захист працівників, які поєднують виробничу працю з навчанням. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення конституційних прав працівників, які поєднують працю з навчанням.

Тема № 14 трудові спори (конфлікти)

Поняття та причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Основні види індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання. Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори. Юрисдикція індивідуальних трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах по першій та другій інстанціям. Поняття та зміст колективного трудового спору (конфлікту). Порядок формування органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти). Правове регулювання розгляду колективних трудових спорів (конфліктів):

  • у примирній комісії;

  • у трудовому арбітражі;

  • у Національній службі посередництва та примирення.

Правові особливості регулювання об’явлення та проведення страйку. Правове регулювання заборони на проведення страйку, а також визнання страйку незаконним. Відповідальність за порушення Закону України «Про порядок розгляду та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Тема № 15 місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємств

Поняття та основні види трудового колективу. Загальні повноваження та форми управлінської діяльності трудового колективу. Правовий статус трудового колективу, його права та обов’язки. Функції трудового колективу. Взаємодія трудового колективу та власника або уповноваженого ним органу. Взаємодія трудового колективу та окремих працівників. Загальні принципи здійснення самоуправлінської діяльності трудового колективу. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу та трудового колективу за порушення законодавства про працю.

Тема № 16 професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності колективу

Поняття та завдання профспілок та інших органів, які їх замінюють. Функції профспілок у трудових відносинах. Нормативно-правове регулювання діяльності профспілок. Правовий статус профспілок, їх права та обов’язки. Роль профспілок у розробці, прийнятті та реалізації колективного договору. Повноваження профспілок у розслідуванні нещасних випадків на підприємстві, в установі, організації. Відповідальність профспілок при здійсненні ними загального контролю за додержанням законодавства про працю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]