Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

8. Методи навчання

 • лекційні заняття;

 • семінарські заняття;

 • самостійна підготовка;

 • індивідуальні та групові консультації.

9. Методи контролю

 • усне опитування;

 • письмові роботи (індивідуальні самостійні роботи, реферати та ін.);

 • розв’язання практичних задач;

 • вирішення тестових завдань;

 • колоквіум;

 • контрольні роботи;

 • курсові роботи;

 • екзамен.

9.1. Варіанти контрольних робіт з перевірки знань студентів заочної форми навчання Методичні рекомендації

Контрольна робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються контрольні роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог: формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

Контрольна робота складається з чотирьох завдань: одне теоретичне та три практичних. Теоретичне завдання студентом повинно бути висвітлено повно, всесторонньо, із складанням плану роботи та обґрунтуванням висновків. Практичні завдання складаються із практичної задачі, яку треба вирішити з теоретичним обґрунтуванням відповідей на поставлені питання.

Розподіл контрольних робіт проводиться під час установчих занять згідно переліку студентів у журналі академічної групи, тобто номер контрольної роботи повинен відповідати номеру студента у академічному журналі.

Контрольна робота повинна бути здана на кафедру за місяць до початку екзаменаційної сесії. Контрольна робота № 1

Завдання 1.Трудове право як самостійна галузь законодавства України.

Завдання 2.12 січня 2010 року у відділ кадрів заводу «Океан» звернувся токар 4-го розряду Анісімов В.І. із проханням прийняти його на роботу. Наказ про зарахування його на роботу був виданий 19 січня 2010 року, фактично Анісімов В.І. на прохання майстра приступив до роботи 14 січня 2010 року.

З якого числа виникли у Анісімова В.І. трудові правовідносини з заводом «Океан»?

Чи правомірний наказ про зарахування Анісімова В.І. на посаду токаря 4-го розряду?

Які документи потрібні при прийомі на роботу?

Завдання 3.Смірнов І.В. уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону «Спартак», за якою його бригада зобов’язалася привести до належного порядку футбольне поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Смірнов І.В. зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Смірнов І.В. і зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади в договорі не були вказані.

Як вирішити спір між Смірновим І.В. і адміністрацією стадіону?

Яка природа відносин, що виникли?

Завдання 4.Русін Р.В. працював саксофоністом в оркестрі цирку. Після тривалої хвороби йому було встановлено діагноз «емфізема легенів». Згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії робота на духових інструментах була йому протипоказана. Оскільки Русін Р.В. не вмів грати на інших інструментах, директор цирку запропонував Русіну Р.В. на вибір роботу вахтера, прибиральника, підсобного працівника. Після довгих сперечань Русін Р.В. нарешті погодився працювати вахтером, але вимагав збереження його середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на 450 грн. менший від окладу саксофоніста. Директор сказав, що такого не передбачено в законодавстві. Русін Р.В. звернувся за консультацією до адвоката.

Складіть мотивовану відповідь адвоката з посиланнями на нормативно-правові акти.

Завдання 5.Під час робочої зміни токар V-го розряду Гонтарь П.С. – член бригади, переведеної на орендний підряд, – через недбалість пошкодив верстат з числовим управлінням. Верстат простояв п’ять днів у зв’язку з ремонтом. За ремонтні роботи працівникам було виплачено 4600 грн., вартість заміненої деталі становила 8800 грн., простій верстата обійшовся в 1200 грн. шкоди. Ці суми були віднесені на госпрозрахунковий прибуток бригади, що відповідно відбилося на оплаті праці членів бригади.

Рада бригади поставила питання перед адміністрацією підприємства про притягнення Гонтаря П.С. до матеріальної відповідальності та відшкодування шкоди в повному розмірі. Середній заробіток Гонтаря П.С. становить 1587 грн.

Гонтарь П.С. заперечував проти відшкодування збитків у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість. Крім того, він вважав, що його середній заробіток менше, оскільки в нього не повинні включатися доплата за суміщення професії фрезерувальника і надбавка за високу професійну майстерність.

Вирішіть трудовий спір за сутністю.

Яке рішення має прийняти адміністрація підприємства?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]