Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Контрольна робота № 40

Завдання 1.Правове регулювання оплати праці.

Завдання 2.Секретар-друкарка Куликова Н.Н. подала заяву про звільнення за власним бажанням, попередивши власника за два тижні. По закінченню 2-х тижнів Куликова Н.Н. не вийшла на роботу, вважаючи себе звільненою, хоча розрахунок вчасно не одержала.

Який порядок звільнення працівників за власним бажанням?

Чи правомірні дії секретаря друкарки Куликової Н.Н.?

Вирішите завдання в цілому .

Завдання 3.При розгляді трудового спору в суді про стягнення заробітної плати за 4-місячний період роботи зварника Адинабекова М.З. огли з МП «Вест», було встановлено, що його прийняття на роботу не було належним чином оформлено, зокрема не було наказу. Заробітна плата документально не нараховувалася. Необхідно встановити, коли саме Адинабеков М.З. огли вступив у трудові відносини з МП «Вест».

Вирішить спір.

Які правові наслідки неправильного оформлення прийняття на роботу?

Завдання 4.Нормувальниці Курило І.В. була надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Через два роки і три місяці Курило І.В. за власним бажанням приступила до роботи і стала працювати на умовах неповного робочого часу.

Якою має бути її оплата праці?

Завдання 5.У зв’язку з підготовкою автомашин до щорічного технічного огляду головний інженер автотранспортного підприємства запропонував групі ремонтних робітників на чолі з інженером-механіком залишитися на три години для закінчення невідкладних робіт. Однак цього дня закінчити усі роботи не вдалося; тим самим працівникам було запропоновано залишитися на роботі наступного дня ще на три години.

Отримавши розрахункові листи по заробітній платі за минулий місяць, робітники виявили, що їм не нарахована зарплата за виконані надурочні роботи. У бухгалтерії їм пояснили, що в табелі обліку робочого часу надурочна робота, виконана цими працівниками, не вказана. Директор підприємства пояснив, що він не залучав робітників до надурочних робіт, і виконана в цей час робота повинна була бути зроблена у звичайний робочий день. Крім того, для виконання надурочних робіт потрібна згода профспілкового органу. Робітники звернулися до комісії по трудових спорах підприємства із заявою про стягнення заробітної плати за час виконання надурочних робіт.

Вирішіть спір за сутністю.

Складіть проект рішення КТС.

Контрольна робота № 41

Завдання 1.Суб’єкти трудового права: поняття, основні види.

Завдання 2.Реорганізація економічного відділу підприємства не зменшила кількості його працівників, залишився в колишньому обсязі і фонд заробітної плати підприємства. Однак, інженер-економіст Сухов І.І. був звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП, з чим він не був згодний.

Який порядок звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП?

Чи правомірні дії керівника підприємства?

Дайте правову оцінку даної ситуації в цілому.

Завдання 3.При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління № 9 в акціонерне товариство, адміністрація запропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати по підсумках кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку.

Чи правомірні дії адміністрації підприємства?

Яка сфера застосування контрактної форми трудового договору?

Дайте висновок чи правомірні встановлені адміністрацією вимоги?

Завдання 4.При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку акціонерного товариства «Ятрань» було запропоновано до переліку заходів дисциплінарних стягнень включити такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; звільнення.

Чи правомірна така пропозиція?

У якому порядку затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку?

Дайте аргументовану відповідь з посиланнями на нормативно-правові акти.

Завдання 5.Апаратник Калустьянов М.О. після проходження чергового медичного огляду отримав висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що у зв’язку з початковими явищами захворювання йому рекомендується переведення на роботу, не пов’язану з використанням певного хімічного продукту, строком на шість місяців. Цей висновок Калустьянов М.О. передав начальнику зміни.

Через декілька днів Калустьянова М.О. викликали у відділ кадрів заводу і запропонували йому декілька різних робіт. Однак Калустьянов М.О. від них відмовився, оскільки роботи не відповідали його спеціальності та кваліфікації й до того ж оплачувалися значно нижче колишньої. На запитання Калустьянова М.О., чи буде йому збережена колишня заробітна плата, у відділі кадрів відповіли, що середній заробіток зберігається тільки перші два тижні, а далі будуть платити по роботі, що виконується.

Після відмови Калустьянова М.О. від переведення начальник цеху сказав йому, що відповідно до медичного висновку той не може бути допущений до колишньої роботи, і нехай Калустьянов М.О. або погоджується на одне із запропонованих місць, або пише заяву про звільнення за власним бажанням. У свою чергу, заступник начальника цеху запропонував видати наказ про переведення Калустьянова М.О. на іншу роботу без його згоди, оскільки висновок лікарів про надання іншої роботи за станом здоров’я для адміністрації обов’язковий.

Дайте правову оцінку рішень начальника цеху і його заступника.

Аргументуйте свою відповідь посиланнями на нормативно-правові акти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]