Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Тема № 10 матеріальна відповідальність сторін трудового договору

Поняття та умови настання матеріальної відповідальності. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності у трудовому праві на відміну від матеріальної відповідальності у цивільному, адміністративному, кримінальному та інших галузях права. Основні види матеріальної відповідальності. Правові підстави для настання обмеженої матеріальної відповідальності та особливості її регулювання. Правові підстави для настання повної матеріальної відповідальності та особливості її регулювання. Правові підстави для настання підвищеної матеріальної відповідальності та особливості її регулювання. Правове регулювання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності. Порядок визначення (нарахування) та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації. Судовий захист інтересів працівників, які заподіяли шкоду підприємству. Поняття та умови настання матеріальної відповідальності, заподіяної підприємством, установою, організацією працівнику. Основні види матеріальної відповідальності, заподіяної підприємством працівнику та особливості їх правового регулювання.

Тема № 11 дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність

Поняття та зміст трудової дисципліни. Основні умови та завдання укріплення трудової дисципліни. Взаємний обов’язок власника або уповноваженого ним органу та працівників з забезпечення трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення, статути, колективні договори, трудові договори (контракти) та їх роль у регулюванні рівня трудової дисципліни. Сумлінне відношення працівників до своїх трудових обов’язків та засоби заохочення. Основні види порушень трудової дисципліни. Засоби морального, суспільного, дисциплінарного, матеріального впливу на порушників трудової дисципліни на підприємстві. Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення на працівника, який порушив трудову дисципліну.

Тема № 12 охорона праці

Поняття та зміст охорони праці. Організація охорони праці та забезпечення здорових та безпечних умов праці. Охорона праці як один з інститутів трудового права, яке регулює:

  • правила з організації роботи, направленої на забезпечення охорони праці та техніки безпеки;

  • норми з виробничої санітарії та системи стандартів безпеки праці;

  • правила та норми, які встановлюють забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

  • норми, які забезпечують компенсацію за вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів та інші.

Обов’язок власника або уповноваженого ним органу розробляти та застосовувати засоби з оздоровлення та покращення умов праці працівників. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань, аварій на підприємстві, в установі, організації. Порядок відшкодування власником або уповноваженим ним органом шкоди здоров’ю працівників. Контроль за дотриманням законодавства з охорони та техніки безпеки. Правовий захист при завдані працівникам моральної та матеріальної шкоди підприємством, установою, організацією. Особливості охорони праці жінок, вагітних жінок та жінок, які мають дітей. Особливості охорони праці молоді та неповнолітніх.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]