Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Контрольна робота № 26

Завдання 1.Правове регулювання пенсійного забезпечення.

Завдання 2.Бухгалтер кондитерської фабрики Почтаренко В.К. була переведена на посаду головного бухгалтера цієї ж фабрики без її згоди. Виражаючи свою незгоду з власником фабрики, Почтаренко В.К. звернулася в комісію з розгляду індивідуальних трудових спорів.

У чому правові особливості переведення працівника на іншу постійну роботу .

Чи правомірні дії власника кондитерської фабрики у відношенні переведення Почтаренко В.К.?

Який орган повинен розглядати дану конкретну ситуацію?

Завдання 3.При обговоренні проекту колективного договору на 2010-2011 роки на одному з державних підприємств між сторонами – власником і профкомом виникла суперечка. Один із розділів колективного договору «Надбавки і доплати» передбачав, що за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника і за суміщення професій і посад на підприємстві встановлюється доплата в розмірі 30 % тарифної ставки (окладу).

Профком заперечував такий розмір, посилаючись на Генеральну угоду, укладену на 2008-2009 роки, де для такого виду доплати передбачено розмір до 100 % посадового окладу чи тарифної ставки.

Власник пояснив, що встановити розмір 30 % прийшла вказівка міністерства. Голова профкому заявив, що Генеральна угода має вищу юридичну силу, оскільки однією із сторін виступає Кабінет Міністрів України.

Сторони звернулися до юрисконсульта підприємства за роз’ясненням.

Підготуйте мотивовану відповідь юрисконсульта.

Завдання 4.Начальник автобази Васильєв В.Р. запросив на роботу двох зварників для ремонту підсобних приміщень. Трудовий договір у письмовій формі з ними не був укладений, з наказом про прийняття на роботу їх не ознайомили, однак у відділі кадрів повідомили, що вони можуть приступити до роботи. Оплата провадилася в кінці кожного місяця по витратних ордерах. Через шість місяців, коли робота була закінчена, зварникам оголосили, що вони звільнені. Зварники проти звільнення не заперечували, але вимагали, щоб їм виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.

Чи законна вимога робітників?

Дайте мотивовану правову консультацію зварникам.

Завдання 5.Петрова О.В. за домовленістю з головою правління ЖБК «Жовтневий» прибирала сходи між поверхами житлового будинку. Оплата провадилась в кінці кожного місяця по витратних ордерах. Відробивши два роки, Петрова О.В. попросила надати їй відпустку і компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління відмовив Петровій О.В. в наданні відпустки і виплаті компенсації за невикористану відпустку, посилаючись на те, що не було рішення правління ЖБК про прийняття її на роботу.

Чи виникло між Петровою О.В. та ЖБК «Жовтневий» трудове правовідношення?

Вирішіть спір за сутністю з посиланнями на нормативно-правові акти..

Контрольна робота № 27

Завдання 1.Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю.

Завдання 2.При проходженні виробничої практики на суднобудівному заводі студент Морського університету Іванов Д.І. одержав травму, у результаті якої прохворів два місяці.

Який порядок оформлення виробничого травматизму?

Дайте компетентну консультацію студенту-практиканту.

Вирішите конкретну ситуацію в цілому.

Завдання 3.На семінарі, присвяченому захисній функції профспілок України, голова галузевої профспілки Харитонов К.В. охарактеризував соціальне партнерство в Україні. Зокрема, Харитонов К.В. сказав, що в Україні застосовується система трипартизму, якою передбачається участь держави, роботодавців і працівників у регулюванні соціально-трудових відносин. Визначаючи роль кожного суб’єкта цих відносин, доповідач окремо зупинився на повноваженнях держави, які, на його думку, при укладенні Генеральної угоди на 2008-2009 роки представляв Кабінет Міністрів України.

В обговоренні доповіді взяв участь голова профкому одного з державних підприємств, який вважає, що в Україні держава не бере участі у соціальному партнерстві, а Кабінет Міністрів України брав участь при укладенні Генеральної угоди на стороні роботодавців, як орган, що здійснює управління об’єктами державної власності. Крім того, як сказано в Генеральній угоді, вона була укладена на двосторонній основі. Тому, на думку голови профкому, в Україні діє система не трипартизму, а біпартизму (двостороннє співробітництво); залишається також невирішеною проблема представництва роботодавців.

Проаналізуйте висловлені твердження і обґрунтуйте свою думку.

Завдання 4.Інженер машинобудівного підприємства Семкин М.О. пішов у відпустку з 1 серпня 2010 року на 26 календарних днів згідно з графіком відпусток. Однак у зв’язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення, Семкина М.О. було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення неможливе без кваліфікованих працівників.

Чи правомірні дії директора?

Чи можливе перенесення відпустки на наступний рік?

Дайте правову пораду Семкину М.О..

Завдання 5.Чернова Н.В. працювала завідувачем складу. Наказом від 6 січня 2010 року вона була звільнена за ст. 38 КЗпП. Вважаючи звільнення неправильним, Чернова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, вказавши, що 25 листопада 2009 року нею на ім’я директора була подана заява про звільнення за власним бажанням. Після закінчення двох тижнів Чернова Н.В. продовжувала працювати. Однак 6 січня, під час хвороби Чернової Н.В., було видано наказ про звільнення її за власним бажанням.

Чи правомірний наказ про звільнення Чернової Н.В.?

Чи підлягає вона поновленню на роботі?

Відповідь аргументуйте посиланнями на нормативно-правові акти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]