Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Тема № 8 робочий час та час відпочинку

Поняття, зміст та основні види робочого часу. Поняття нормального робочого часу. Особливості правового регулювання скороченого робочого часу. Особливості правового регулювання неповного робочого часу. Особливості правового регулювання надурочного робочого часу. Особливості правового регулювання нічного робочого часу. Поняття та особливості правового регулювання при відхиленнях від норми робочого часу:

 • робота у вихідні дні;

 • робота у неробочі та святкові дні;

 • надурочна робота.

Правове регулювання роботи при багатозмінному режимі, при здійсненні чергувань та при поділенні робочого дня на частини. Порядок обліку та контролю робочого часу. Поняття, зміст та види часу відпочинку. Перерви, їх різновиди та особливості правового регулювання:

 • перерва для відпочинку та прийому їжі;

 • між змінні перерви;

 • перерви для обігріву та відпочинку;

 • перерва для годування дитини.

Правове регулювання надання та використання неробочих та святкових днів. Поняття та основні види відпусток. Порядок надання щорічної основної відпустки та його тривалість для окремих категорій працівників. Порядок нарахування стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Правове регулювання надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих та важких умовах праці. Правове регулювання надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Правове регулювання переносу та розділення на частини щорічної відпустки. Порядок відзиву з відпустки. Порядок надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням працівників. Правове регулювання та порядок надання творчої відпустки. Особливості правового регулювання та надання соціальної відпустки:

 • у зв’язку з вагітністю та пологами;

 • для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 • для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;

 • для догляду за хворим членом сім’ї;

 • та інші.

Правове регулювання надання відпустки працівнику без збереження заробітної плати. Порядок оплати відпусток. Кошти на оплату відпусток. Особливості правового регулювання з виплати грошових компенсацій за невикористану щорічну відпустку. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи за порушення законодавства про працю, умов колективного та трудового договору, які регулюють режим робочого часу та часу відпочинку.

Тема № 9 нормування та оплата праці гАрантії та компенсації

Нормування праці – необхідна умова та міра організації та оплати праці. Поняття та основні види норм праці:

 • норми часу;

 • норми виробітку;

 • норми обслуговування;

 • нормативи чисельності працівників;

 • нормативи виробничого завдання.

Поняття заробітної плати та основні принципи її регулювання. Структура заробітної плати. Індексація оплати працівників. Державне та договірне регулювання оплати праці. Правове регулювання мінімальної заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Диференціація оплати праці працівників, які виконують роботу різної кваліфікації та у різних умовах. Основні системи та форми оплати праці. Правове регулювання оплати праці за сумісництвом. Правові гарантії працівників на оплату праці. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про оплату праці. Поняття та зміст гарантій та гарантійних виплат. Загальні види гарантій та правові особливості їх регулювання:

 • для працівників, які займають виборні посади;

 • для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу;

 • для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

 • для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці;

 • для працівників, які були направленні на медичне обстеження.

Поняття та зміст компенсаційних виплат. Загальні види компенсаційних виплат та особливості їх правового регулювання:

 • при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

 • при переїзді працівника з його власної ініціативи;

 • при направленні працівника у службове відрядження;

 • при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі.

Обмеження утримань з заробітної плати. Правове регулювання компенсаційних доплат. Правовий захист працівників при порушенні законодавства, умов колективного та трудового договору з регулювання гарантій та компенсацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]