Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Тема № 6 зайнятість населення та працевлаштування

Поняття зайнятості громадян. Соціально-правові особливості зайнятості населення. Поняття працевлаштування та його загальні форми. Поняття, правові підстави та порядок вивільнення працівників. Пільги та компенсації при вивільненні працівників. Переважне право залишення на роботі при вивільненні. Правовий статус безробітного. Поняття безробітного та яка категорія населення не вважається безробітною. Правові підстави та порядок надання допомоги по безробіттю. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу при вивільненні працівників та порушенні конституційного права на працю.

Тема № 7 трудовий договір (контракт)

Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору. Правові підстави та порядок укладання трудового договору. Необхідні документи при прийнятті на роботу та документи, які законодавством заборонено вимагати при прийомі на роботу. Випробувальний строк. Права та обов’язки сторін трудового договору. Порядок оформлення та ведення трудової книжки. Види трудових договорів та їх особливості:

  • з неповнолітнім;

  • з молодим спеціалістом (робітником);

  • з тимчасовим працівником;

  • з сезонним працівником;

  • з суміщенням робіт (професій, посад);

  • за сумісництвом;

  • з надомним працівником;

  • за контрактом.

Контракт, як особлива форма трудового договору. Поняття, сторони та зміст контракту. Типова форма контракту. Порядок та правові особливості укладання та виконання контракту. Перевід на іншу постійну роботу. Поняття та правові засади переведення на іншу постійну роботу, на інше підприємство та в іншу місцевість. Загальні види переведення на іншу роботу. Особливості правового регулювання тимчасового переведення у зв’язку з тимчасовою необхідністю. Особливості правового регулювання тимчасового переведення у зв’язку з простоєм з вини підприємства. Перевід працівника на іншу роботу за медичним висновком. Відповідальність власника чи уповноваженого ним органу або фізичної особи при переведенні кваліфікованих працівників на некваліфіковану роботу. Правові підстави та порядок припинення трудового договору (контракту). Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) за ініціативою власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) укладеного на невизначений строк за ініціативою працівника. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) за вимогою профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу. Правове регулювання розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу. Правове регулювання розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників. Правові підстави для відсторонення від роботи. Порядок оформлення звільнення працівника. Безперервний стаж роботи. Вихідна допомога. Трудова книжка. Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників. Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]