Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

10. Методичне забезпечення

 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні Інтернет-ресурси (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів; нормативна база України; інтернет-ресурси он-лайн бібліотек).

11. Рекомендована література

11.1. Нормативно-правова література:

 1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141;

 2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375;

 3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Урядовий кур’єр – 2012 – № 87;

 4. Господарський кодекс України: Закон України // ВВР, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144;

 5. Про міліцію: Закон України // ВВР, 1991, № 4, ст. 20;

 6. Про зайнятість населення: Закон України // ВВР, 1991, № 14, ст.170;

 7. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України // ВВР, 1991, № 16, ст.200;

 8. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України // ВВР, 1991, № 21, ст.252;

 9. Про прокуратуру: Закон України // ВВР, 1991, № 53, ст.793;

 10. Про пенсійне забезпечення: Закон України // ВВР, 1992, № 3, ст. 10;

 11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України // ВВР, 1992, № 15, ст.190;

 12. Про Службу безпеки України: Закон України // ВВР, 1992, № 27, ст.382;

 13. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України // ВВР, 1992, № 29, ст.399;

 14. Про охорону праці: Закон України // ВВР, 1992, № 49, ст.668;

 15. Про статус народного депутата України: Закон України // ВВР, 1993, № 3, ст. 17;

 16. Про статус суддів: Закон України // ВВР, 1993, № 8, ст.56;

 17. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України // ВВР, 1993, № 16, ст.167;

 18. Про колективні договори і угоди: Закон України // ВВР, 1993, № 36, ст.361;

 19. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України // ВВР, 1993, № 45, ст.425;

 20. Про державну службу: Закон України // ВВР, 1993, № 52, ст.490;

 21. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України // ВВР, 1994, № 4, ст.18;

 22. Про пожежну безпеку: Закон України // ВВР, 1994, № 5, ст. 21;

 23. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України // ВВР, 1994, № 11, ст.50;

 24. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // ВВР, 1994, № 27, ст.218;

 25. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України // ВВР, 1995, № 1, ст. 1;

 26. Про оплату праці: Закон України // ВВР, 1995, № 17, ст.121;

 27. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України // ВВР, 1995, № 22, ст.173;

 28. Про відпустки: Закон України // ВВР, 1997, № 2, ст. 4;

 29. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // ВВР, 1998, № 23, ст.121;

 30. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // ВВР, 1998, № 34, ст.227;

 31. Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист: Закон України // ВВР, 1998, № 40-41, ст.249;

 32. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України // ВВР, 1999, № 22-23, ст.197;

 33. Про прожитковий мінімум: Закон України // ВВР, 1999, № 38, ст.348;

 34. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // ВВР, 1999, № 45, ст.397;

 35. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // ВВР, 1999, № 46-47, ст.403;

 36. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України // ВВР, 2000, № 22, ст.171;

 37. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України // ВВР, 2000, № 35, ст.289;

 38. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України // ВВР, 2000, № 35, ст.290;

 39. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України // ВВР, 2000, № 48, ст.409;

 40. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України // ВВР, 2001, № 1, ст.2;

 41. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України // ВВР, 2001, № 14, ст.71;

 42. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // ВВР, 2001, № 17, ст.80;

 43. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України // ВВР, 2001, № 42, ст.213;

 44. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року N1057-IV;

 45. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року N1058-IV;

 46. Про зайнятість населення: Закон України від 05 липня 2012 року № 5067-VI (набуває чинності з 01 січня 2013 року) // Офіційний вісник України – 2012 – № 63 – стор. 17 – ст. 2565;

 47. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР // Затверджено Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-XII;

 48. Дисциплінарний статут прокуратури України: Постанова Верховної Ради України // ВВР, 1992, № 4, ст.15;

 49. Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки // Указ Президента України від 13.02.1997 р. № 12;

 50. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року // Схвалено Указом Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000;

 51. Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей // Указ Президента України від 30 грудня 2000 року № 1396/2000;

 52. Стратегія подолання бідності // Затверджено Указом Президента України від 15 серпня 2001 року № 637/2001;

 53. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці // Затверджено Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29/2003;

 54. Положення про спеціальний будинок-інтернат для престарілих та інвалідів // Затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1990 р. № 49;

 55. Положення про державну службу зайнятості // Затверджено постановою Кабміну України від 24червня 1991 р. № 47;

 56. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 р. № 62;

 57. Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей // Постанова КМУ від 17 липня 1992 р. № 393;

 58. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 19 березня 1993 р. № 203;

 59. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Постанова Кабміну України № 245 від 03.04.1993 р.;

 60. Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637;

 61. Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 31 грудня 1993 р. №1090;

 62. Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" // Постанова КМУ від 16 лютого 1994 р. № 94;

 63. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах // Постанова від 11 березня 1994 р. № 162;

 64. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 19 березня 1994 р. № 170;

 65. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності // Затверджено постановою Кабміну України від 4 квітня 1994 р. № 221;

 66. Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів // Постанова Кабміну України від 5 квітня 1994 р. № 225;

 67. Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 314;

 68. Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 2 серпня 1995 р. № 597;

 69. Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення // Схвалено постановою Кабміну України від 1 лютого 1996 р. № 150;

 70. Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням // Постанова Кабміну України від 22 серпня 1996р. № 992;

 71. Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997р. № 634;

 72. Порядок та межі норм надання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, операції з яких звільняються від оподаткування на додану вартість // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р. № 803;

 73. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 999;

 74. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997 р. № 700;

 75. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток // Затверджено постановою Кабміну України від 19 січня 1998 р. № 45;

 76. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість // Постанова Кабміну України від 2 березня 1998 р. № 255;

 77. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 78. Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 79. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 80. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 81. Положення про порядок організації сезонних робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 82. Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 83. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

 84. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів // Постанова Кабміну України від 30 червня 1998 р. № 982;

 85. Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016;

 86. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон // Постанова Кабміну України від 23 квітня 1999 р. № 663;

 87. Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням результатів проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області // Постанова КМУ від 15 жовтня 1999 р. № 1902;

 88. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів // Схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545;

 89. Перелік професійних захворювань // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1662;

 90. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців // Постанова Кабміну України від 28 грудня 2000 р. № 1922;

 91. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Постанова Кабміну України від 21 серпня 2001 р. № 1094;

 92. Комплексна програма забезпечення реалізації стратегії подолання бідності // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. № 1712;

 93. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751;

 94. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1434;

 95. Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время // Утверждено постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 111/8-51 от 29.04.1980 г.;

 96. Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий // Утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 12 сентября 1990 г. № 369/16-52;

 97. Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.1993 р.;

 98. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58;

 99. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок // Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993 р.;

 100. Про затвердження Типової форми контракту з працівником // Наказ Міністерства праці України від 15.04.1994 р. № 23;

 101. Порядок виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного фонду України // Затверджено наказом Пенсійного фонду, Міністерства фінансів, Міністерства зв’язку, Міністерства соціального захисту населення від 20.05.94 р. № 6/42/62/81;

 102. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // Наказ Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.;

 103. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // Затверджено наказом Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.;

 104. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 10.10.1997 р.;

 105. Порядок коригування виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про прокуратуру", "Про державну службу" для визначення розміру щомісячного довічного утримання відповідно до Закону України "Про статус суддів" // Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 31.07.2000 № 180/182;

 106. Інструкція про застосування переліку професійних захворювань // Затверджено наказом Міністерства охорони здоров­­‘я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2000 р. №374/68/338;

 107. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58;

 108. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка // Затверджено Міністром освіти України 11.03.1998 р. та Погоджено з ЦК профспілки працівників освіти та науки 06.03.1998 р.;

 109. Інструкція про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні // Затверджено Постанова правління Пенсійного фонду України 23.04.99 р. № 4-5;

 110. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України // Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України 19.10.2001 № 16-6;

 111. Про розміри допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням // Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.09.2002 р. №45;

 112. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 6 від 27.03.1992 р.;

 113. Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму ВС України № 9 від 06.11.1992 р.;

 114. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками // Постанова Пленуму ВС України від 29.12.1992 р. №14;

 115. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 4 від 31.12.1992 р.;

 116. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці // Постанова Пленуму ВС України № 13 від 24.12.1999р.;

 117. Проект Трудового Кодексу України // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30947

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]