Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

3. Програма навчальної дисципліни

ТЕМА № 1

ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

Поняття трудового права. Предмет та зміст трудового права. Метод трудового права. Державно-правовий та локальний засоби регулювання трудових правовідносин. Функції трудового права. Загальні принципи трудового права. Види принципів трудового права та їх особливості. Система трудового права та система трудового законодавства. Завдання та призначення трудового права.

ТЕМА № 2

НОРМАТИВНЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Поняття, різновиди та особливості джерел трудового права. Система джерел трудового права та їх класифікація:

 • за органами правотворчості (вищі, центральні, місцеві та локальні);

 • за формою (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інструкції, положення, правила, рішення та інші);

 • за сферою дії (державно-нормативні, галузеві-відомчі, локальні);

 • за ступенем узагальненості (кодифіковані, комплексні, конституційні та інші);

 • за юридичною силою (закони та підзаконні акти).

Єдність та диференціація трудового законодавства. Місце та роль Конституції України у регулюванні трудових правовідносин. Місце та роль міжнародних правових актів у регулюванні трудових правовідносин. Особливості договірного засобу регулювання трудових правовідносин.

Тема № 3 суб’єкти трудового права

Поняття та зміст суб’єкту трудового права. Загальні види суб’єктів трудового права:

 • державні органи управління як суб’єкти трудового права;

 • підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права;

 • громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права;

 • органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права;

 • юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права;

 • трудовий колектив як суб’єкт трудового права;

 • профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права;

 • роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.

Тема № 4 система правовідносин у галузі трудового права

Поняття та види правовідносин у трудовому праві. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин у галузі трудового права. Поняття, суб’єкт, об’єкт та зміст трудового право відношення. Трудова правосуб’єктність суб’єктів трудового право відношення. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Правовідношення, які тісно пов’язані з трудовими:

 • правовідношення з працевлаштування та забезпечення зайнятості;

 • правовідношення з організаційно-управлінської діяльності;

 • правовідношення з охорони праці;

 • правовідношення з нагляду та контролю за додержанням законодавства пр працю;

 • правовідношення з розгляду та вирішенню трудових спорів (конфліктів) та інші.

Діалектичний зв’язок та взаємодія трудових та інших правовідносин в управлінської та виробничо-трудовій діяльності.

Тема № 5 колективний договір та колективні угоди

Поняття, сторони та зміст колективного договору. Правові підстави та порядок укладення колективного договору. Сфери дії колективного договору. Порядок вирішення розбіжностей з умов колективного договору. Форма та строки дії колективного договору. Порядок реєстрації та час набрання чинності колективним договором. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність сторін за порушення або невиконання умов колективного договору. Поняття, сторони та зміст колективної угоди. Основні види (рівні) колективних угод. Співвідношення колективного договору та колективної угоди.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]