Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Контрольна робота № 22

Завдання 1. Правове регулювання виникнення індивідуальних трудових спорів, їх основні види.

Завдання 2. Слюсар ремонтно-механічних майстерень Горин І.П. 3 березня 2010 року був запрошений як донор на станцію переливання крові. При нарахуванні і виплаті заробітної плати Горину І.П. 3 березня не оплатили, мотивуючи відсутність його на робочому місці, хоча і з поважної причини.

Якими пільгами користуються донори?

Чи правомірні дії власника у відношенні Горина І.П.?

Який орган повинен розглядати дану конфліктну ситуацію?

Завдання 3.Студент IV-го курсу Агутін Л.В. звернувся до ведучого юрисконсульта вищого навчального закладу за роз’ясненням з питання про правову природу відносин між ним і вищим навчальним закладом, між ним і торговою фірмою, куди він влаштувався працювати юрисконсультом. Агутін Л.В. також просив роз’яснити, чи має право директор фірми встановити йому почасову оплату, оскільки основну частину роботи він виконує вдома, а на фірмі працює декілька годин. Директор же фірми наполягає на тому, що Агутін Л.В. працює за сумісництвом і як сумісник не має права на почасову оплату, а повинен знаходитися на роботі цілий робочий день.

Дайте відповідь Агутіну Л.В..

Завдання 4.Адміністратор готелю «Україна» Лобенко М.П. чергувала 1 і 2 травня, у зв’язку з чим вона звернулася до директора готелю з проханням будь-яким чином компенсувати роботу у святкові дні. Лобенко М.П. було в цьому відмовлено з тієї причини, що вона працювала у святкові дні згідно з графіком чергувань.

Чи правомірна відмова директора?

Чи компенсується робота у святкові та неробочі дні у даному випадку?

Завдання 5.Позивач Велетнев П.М. працював художнім керівником театру. Був звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП, тому що відмовився від запропонованої в порядку працевлаштування посади режисера-постановника. Суд, куди позивач звернувся з вимогою про поновлення в посаді, відмовив йому в задоволенні позовних вимог, тому що скорочення штату дійсно мало місце, оскільки посада художнього керівника виключена із штатного розкладу театру. Порядок розірвання трудового договору додержаний. Порушень при звільненні не допущено.

Суд, розглядаючи справу, встановив, що скорочення штату дійсно мало місце в театрі. Замість посади художнього керівника до штатного розпису введено дві нові посади – директора театру і головного режисера театру, трудові обов’язки яких аналогічні за змістом.

Прокоментуйте дану ситуацію з посиланнями на нормативно-правові акти.

Яким має бути рішення суду?

Складіть проект рішення суду.

Контрольна робота № 23

Завдання 1.Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів.

Завдання 2. Мінаєва В.І. була прийнята у податкову інспекцію на посаду податкового інспектора на період використання Лунєвою О.П. соціальної відпустки з догляду за дитиною строком на 3 роки. Через 1,5 роки Лунєва О.П. повернулася з відпустки і зажадала звільнити її робоче місце.

Розкрийте соціально-правовий статус Мінаєвої В.І..

Чи правомірні вимоги Лунєвої О.П.?

Вирішите завдання в цілому.

Завдання 3.На одному з Миколаївських приватних підприємств, зареєстрованому 21 червня 2010 року, виникло питання про укладення колективного договору. Підприємство, яке займалося реалізацією обчислювальної техніки, складалося з 28 працівників, серед яких було 25 осіб, що працювали за трудовим договором, і 3 працівники – члени сім’ї власника підприємства Голубової Г.В.. Наймані працівники у складі 18 чоловік (2 працівника перебували у відрядженні, 3 – хворіли, 2 – виконували роботу поза межами підприємства) о 10 годині ранку 1 вересня 2010 року провели збори, на яких уповноважили менеджера Деркача В.М. представляти інтереси трудового колективу і провести переговори з Голубовою Г.В. про укладення колективного договору.

Деркач В.М. подав Голубовій Г.В. письмову пропозицію розпочати переговори і надати йому всю необхідну техніко-економічну інформацію для підготовки проекту колективного договору. Голубова Г.В. відмовилася, пояснивши, що така інформація є комерційною таємницею. Крім того, вона вважала, що Деркач В.М. не має права представляти інтереси трудового колективу, оскільки такі функції, як всім відомо, повинен виконувати профспілковий орган. На підприємстві ж профспілки не було, отже, не могло бути і представників від трудового колективу. Далі Голубова Г.В. попередила працівників, що збори були проведені у робочий час, а тому вважаються незаконними. На збори не були запрошені інші працівники, в тому числі і вона сама. За порушення трудової дисципліни всім учасникам зборів було оголошено догану і заробітна плата затримана на місяць. Із зарплати було утримано по 30 грн. штрафу за порушення дисципліни. Після таких заходів з боку власника всі працівники відмовилися від укладення колективного договору, про що письмово склали заяви. Деркачу В.М. за незадовільне виконання організаційної роботи було запропоновано звільнитися.

Проаналізуйте ситуацію і дайте мотивовану правову оцінку.

Завдання 4.У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у строк бригадир Єгоров С.В. запропонував робітникам залишатися після роботи на 2 години протягом трьох днів підряд. Після здачі в експлуатацію об’єкта робітники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення працівників до надурочної роботи він не видавав, крім того, працівники отримали премію за здачу об’єкта у строк.

Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота?

Який порядок залучення до надурочної роботи?

Надайте аргументовану консультацію у даній ситуації.

Завдання 5.Гридньова І.В. працювала старшим бібліографом бібліотеки геолого-географічного і біологічного факультетів університету. У квітні 2007 року вона пішла у відпустку по вагітності і пологах. На її місце був прийнятий інший постійний працівник, а після повернення Гридньової І.В. з відпустки у квітні 2010 року їй запропонували роботу старшого бібліографа бібліотеки фізичного факультету того ж університету. Гридньова І.В. звернулася до суду з позовом про поновлення її в колишній посаді. Заперечуючи позов, представник університету в суді указав на те, що працівників можна переміщувати з одного місця на інше, якщо при цьому не змінюються умови трудового договору. Грідньова І.В. наполягала на поновленні в колишній посаді, оскільки нова робота їй незнайома.

Яке рішення повинен винести суд?

Складіть проект рішення суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]