Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

12. Інформаційні ресурси Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:

Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.rada.gov.ua/

Верховний Суд України (інформаційний сервер) – http://www.scourt.gov.ua/

Вища кваліфікаційна комісія суддів України – http://vkksu.gov.ua/

Вища рада юстиції (офіційний сайт) – http://www.vru.gov.ua/

Вищий адміністративний суд України (офіційний веб-сайт) – http://www.vasu.gov.ua/

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – http://sc.gov.ua/

Громадянське суспільство и влада (урядовий веб-сайт) – http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article

Європейський суд з прав людини (офіційний веб-портал) – http://www.echr.coe.int/echr/

Єдиний державний реєстр судових рішень – http://reyestr.court.gov.ua/

Конституційний Суд України (офіційний веб-сайт) – http://www.ccu.gov.ua/uk/index

Миколаївська міська рада – http://www.gorsovet.mk.ua/home.ua

Миколаївська обласна державна адміністрація – http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/

Миколаївський обласний центр зайнятості – http://www.dcz.gov.ua/mik/control

Міністерство соціальної політики України – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index

Національна академія наук України (головний портал) – http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

Національна академія правових наук України – http://www.aprnu.kharkiv.org/

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua

Нормативні акти Миколаївської міської ради та виконкому – http://ngik.gorsovet.mk.ua/

Президент України (офіційне інтернет-представництво) – http://www.president.gov.ua/

Судова влада (офіційний веб-портал) – http://www.court.gov.ua/

Урядовий портал (єдиний веб-портал органів виконавчої влади України) – http://www.kmu.gov.ua/control/

Міжнародна організація праці – http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Електронні бібліотечні та наукові ресурси:

Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info

Библиотека Михаила Грачева – http://grachev62.narod.ru

Библиотека юриста – http://www.lawbook.by.ru

Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия ПРАВО – http://www.unn.ru/?file=vestniki_journals&codes=99990195

Вестник Оренбургского государственного университета – http://www.osu.ru/doc/1037/lang/0

Вестник Самарского государственного университета – http://vestnik.ssu.samara.ru/gum/vestnikgum.html

Вестник Ставропольского Государственного Университета – http://vestnik.stavsu.ru/Index.html

Голос України (газета Верховної Ради України) – http://www.golos.com.ua/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека – http://window.edu.ru

Журнал «Логос» – http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm

Журнал «Правоведение. Известия ВУЗов» – http://www.jurisprudence-media.ru

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України – http://www.idpnan.in.ua/

Классика Российского Права (фотокопии дореволюцион-ных юридических изданий, Свода Законов) – http://civil.consultant.ru

Конференция ЮрКлуба – http://forum.yurclub.ru

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина – http://msal.ru/

Национальная юридическая энциклопедия – http://determiner.ru

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua

Офіційний вісник України – http://ovu.com.ua/

Российское право в Интернете – http://rli.consultant.ru

Русский гуманитарный интернет-университет – http://www.vusnet.ru

Сибирский юридический вестник – http://law.isu.ru/ru/science/vestnik/archive.html

Урядовий кур’єр (газета центральних органів виконавчої влади) – http://ukurier.gov.ua/uk/

Экономико-правовая библиотека – http://www.vuzlib.net

Электронная библиотека юридической литературы – http://pravoznavec.com.ua

Ювенальная юстиция в России – http://www.juvenilejustice.ru

Юридическая Россия – Образовательный правовой портал – http://law.edu.ru

Юридична газета – http://www.yur-gazeta.com

зміст

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 12

5.1. Для студентів денної форми навчання 12

5.2. Для студентів вечірньої форми навчання 16

5.3. Для студентів заочної форми навчання 20

5.4. Для студентів заочної форми № 2 22

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 25

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 29

7.1. Теми рефератів за темами лекційних занять 29

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 32

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 32

9.1. Варіанти контрольних робіт з перевірки знань студентів

заочної форми навчання 32

9.2. Тематика курсових робіт для перевірки знань студентів

заочної форми навчання № 2 68

9.3. Питання для підготовки до екзамену 70

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 71

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 72

11.1. Нормативно-правова література 72

11.2. Базова література 76

11.3. Допоміжна література 77

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 81

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]