Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Контрольна робота № 38

Завдання 1.Соціально-правовий захист молоді в соціально-трудовій галузі.

Завдання 2.Робітниця розрахункового відділу підприємства Торина Н.І. була відсутня на роботі у зв’язку із хворобою з 6 квітня 2010 по 24 червня 2010 року. 25 червня 2010 року Торина Н.І. вийшла на роботу, а 28 червня Торина Н.І. була звільнена за п. 5 ст. 40 КЗпП України.

Який порядок звільнення у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю.

Чи правомірні дії керівника підприємства?

Вирішите завдання в цілому.

Завдання 3.Власник малого приватного підприємства «Ятрань» видав розпорядження, в якому передбачалося наступне:

  1. для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма трудового договору;

  2. начальнику відділу кадрів попередити у 2-тижневий термін працівників і укласти з ними контракти;

  3. при відмові укласти контракт звільнення провадити за п. 1 ст. 40 КЗпП України;

  4. передбачити в контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству;

  5. строк контракту встановити один рік.

Дайте аргументований та мотивований правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.

Завдання 4.Головний економіст заводу «Станкостан» подав директору доповідну записку, в якій з метою стимулювання праці інженерно-технічних працівників та службовців, від результатів праці яких залежить ритмічність роботи всього заводу, запропонував наступне. Останнім виплачувати не весь посадовий оклад, а тільки його частину в розмірі мінімальної заробітної плати, частину, що залишилася, виплачувати у кінці кварталу разом з премією, за умови, якщо ці працівники будуть сумлінно виконувати свої обов’язки, а завод виконає планові показники. Директор направив доповідну записку юрисконсульту для висновку.

Дайте свій висновок по даному питанню як юрисконсульт заводу.

Який повинен бути порядок встановлення посадових окладів і виплати заробітної плати?

Завдання 5.Група робітників звернулася до директора заводу із скаргою на неправильну оплату роботи 17 червня 2010 року. У цей день друга зміна не працювала внаслідок простою, викликаного перебоями в подачі електроенергії. Бухгалтерія сплатила час простою в розмірі половини тарифної ставки. Робітники ж посилалися на те, що простій стався не з їх вини, і наполягали на виплаті середнього відрядного заробітку за день.

Який порядок оплати часу простою?

Як повинна бути оплачена праця робітників?

Відповідь аргументуйте посиланнями на нормативно-правові акти.

Контрольна робота № 39

Завдання 1.Правове регулювання зайнятості населення.

Завдання 2.Лаборант парфумерної фабрики Кисельова Г.І. звернулася до директора фабрики з заявою про надання їй неповного робочого дня, мотивуючи свою заяву тим, що у неї двоє малолітніх дітей – 3-х і 5-ти літнього віку. Директор фабрики відмовив у проханні Кисельової Г.І., посилаючись на відсутність об’єктивної можливості.

Правові підстави і порядок надання неповного робочого часу.

Чи правомірні дії директора фабрики?

Вирішите завдання в цілому.

Завдання 3.При прийнятті на роботу від Фоменка М.О. і Варченка Л.С. відповідно на посади конструктора і технолога адміністрація ТОВ «Ілан» вимагала такі документи:

  • паспорт;

  • трудову книжку;

  • диплом про закінчення вузу;

  • характеристику з попереднього місця роботи;

  • довідку про стан здоров’я.

Чи правомірна вимога адміністрації про пред’явлення вказаними особами всіх перерахованих документів?

Як оформляється прийняття на роботу працівників?

Завдання 4.До юрисконсульта підприємства звернулася група працівників з проханням роз’яснити їм права щодо захисту заробітної плати від підвищення цін та від затримки виплати. У серпні 2009 року індекс споживчих цін становив 100,2 %, у вересні – 103,8 %, у жовтні – 105,3 %. Зарплату за серпень виплатили у жовтні.

Поясніть, яка різниця між індексацією заробітної плати і компенсацією працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Складіть порядок розрахунку індексації та компенсації заробітної плати у вище наведеній ситуації.

Завдання 5.Токар Панасюк Т.В. допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не оплатили роботу за продукцію, що виявилася внаслідок цього браком, а також притягли до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду.

Панасюк Т.В. звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу вже не існує.

Крім того, за один проступок може бути накладене тільки одне стягнення, а у нього виходить цілих три: зниження розряду, неоплата виконаної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди.

Дайте правову оцінку конфлікту.

Вирішіть спір за сутністю.

Складіть проект рішення суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]