Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Контрольна робота № 28

Завдання 1.Державний контроль за дотриманням законодавства про працю?

Завдання 2.Петренко Д.А. працювала касиром залізничної станції Одеської залізниці. У зв’язку з виробничою необхідністю її перевели на ту ж посаду іншої каси тієї ж залізниці без вказання строку переведення. Петренко Д.А. вирішила оскаржити рішення власника.

Чи правомірно рішення про переведення касира Петренко Д.А.?

Дайте компетентну консультацію касирові Петренко Д.А.?

Вирішите завдання в цілому.

Завдання 3.Державний інспектор, ознайомившись із змістом колективного договору колективного підприємства, виявив норму, згідно з якою кожний працівник, що порушив трудову або виробничу дисципліну, буде притягатися до дисциплінарної та матеріальної відповідальності у вигляді штрафу. Крім того, працівникам, які допустили прогул без поважних причин, буде скорочуватись щорічна відпустка на кількість днів прогулу.

Чи відповідає вказана норма чинному трудовому законодавству?

Дайте розгорнуту мотивовану відповідь.

Завдання 4.У зв’язку із спадом виробництва за наказом керівника підприємства і з його ініціативи водію Ларіонову С.І. з січня по березень 1998 р. була надана відпустка без збереження заробітної плати. У колективному договорі надання такої відпустки не передбачено. Чи зараховується час цієї відпустки без збереження заробітної плати в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?

Підготуйте аргументовану відповідь з посиланнями на нормативно-правові акти.

Завдання 5.Робітник Сухарев М.П. був відкликаний з чергової відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю. Однак за відпрацьований після відкликання відпускний час заробітна плата йому не була нарахована. Сухарев М.П. звернувся до КТС.

Яке рішення повинна винести КТС?

Чи можна працівника відкликати з відпустки?

Складіть проект рішення КТС.

Контрольна робота № 29

Завдання 1.Правове регулювання колективних трудових спорів (конфліктів).

Завдання 2.Інженер-технолог Антоненко А.І., що має 15-літній безперервний стаж роботи, була звільнена за скороченням штатів з виплатою вихідної допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати. Антоненко А.І. просила керівника підприємства переглянути своє рішення, мотивуючи це тим, що на підприємстві працюють інженери з невеликим стажем та неефективною результативністю.

Порядок звільнення працівників скороченням скороченню штатів?

Чи правомірні дії керівника підприємства у відношенні інженера-технолога Антоненко А.І.?

Вирішите завдання в цілому.

Завдання 3.На одному з підприємств м. Миколаєва в колективний договір на 2010-2011 рік були включені наступні положення:

  1. У випадках різкого погіршення фінансового становища заводу і скорочення чисельності працюючих надурочні роботи проводяться без згоди з профкомом і без обмеження кількістю годин.

  2. Робоча зміна триває 12 годин із компенсацією переробки премією або додатковою відпусткою.

  3. При негативних наслідках атестації посадовий оклад працівнику може бути понижений до мінімальної заробітної плати.

  4. Член профспілки не може бути представлений до звільнення за скороченням штату і переведений з одного робочого місця на інше або з одного підрозділу до іншого без згоди профкому.

Дайте правовий аналіз наведених положень.

Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 4.Завідуючий відділом Волошин М.Я. звернувся із скаргою до прокурора, в якій повідомляв, що підприємство, на якому він працює, знаходиться більше року у простої внаслідок фінансової кризи. Він у числі інших працівників звертався до адміністрації з вимогою оплатити їм за простій не з вини працівника згідно із ст. 113 КЗпП України. Але адміністрація відповіла, що тепер прийнято закон, який дозволяє простій підприємству без обмеження строком і без зарплати працівникам заробітної плати. Волошин М.Я. просить притягти директора до кримінальної відповідальності за порушення прав працівників, а також роз’яснити чинне законодавство з цього питання.

Підготуйте аргументовану відповідь прокурора з посиланнями на нормативно-правові акти.

Завдання 5.Лавріненко О.В. працювала продавцем у приватному підприємстві «Валентина». Проробивши рік, вона попросила надати їй відпустку тривалістю один місяць, оскільки протягом року вона неодноразово працювала у вихідні дні. Директор підприємства у наданні відпустки відмовив, посилаючись на те, що відпустка надається на державних підприємствах і якщо Лавріненко О.В. таке положення не влаштовує, він звільнить її з роботи.

Куди можна оскаржити рішення директора підприємства?

Чи має право Лавріненко О.В. на отримання відпустки і якої тривалості?

Відповідь аргументуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]