Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

9.Темп як засіб музичної виразності. Основні темпові позначення. Метроном.

Повільні темпи

Італійське позначення

Переклад

Largo

ларго

дуже повільно, широко

Lento

ленто

повільно, протяжно

Adagio

адажіо

повільно, спокійно

Помірні темпи

Італійське позначення

Переклад

Andante

анданте

вільною ходою, не поспішаючи

Andantino

адантіно

трохи швидше, ніж andante

Moderato

модерато

помірно

Allegretto

аллегретто

рухливо, повільніше, ніж allegro

Швидкі темпи

Італійське позначення

Переклад

Allegro

аллегро

швидко

Vivo

віво

бадьоро

Vivace

віваче

жваво, швидше, ніж allegro

Presto

престо

швидко, швидше, ніж vivace

Prestissimo

престіссімо

дуже швидко, якнайшвидше

Практичне заняття (2 години)

1.1.5. Тема: Метр. Ритм. Темп: значення ритму, метру, темпу в музиці

Самостійні завдання до заняття

1. Вивчити рекомендовану літературу.

2. Виготовити «Музичне лото» на тему: Ритм. Метр. Темп та його значення в музиці.

3. Знайти приклади музично-дидактичних ігор, які розвивають ритмічний слух у дошкільників:

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы муз. руководителя. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с.

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П.Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для вопитателей и муз. руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.

Контрольні запитання

 1. Як записують тривалість звуків?

 2. Які існують знаки збільшення тривалості?

 3. Що таке пауза? Якими умовними знаками позначають паузи в нотному запису?

 4. Що таке ритм і метр у музиці?

 5. Що таке розмір і що він показує? Як і де позначається розмір?

 6. Що таке такт? Де ставлять тактову риску?

 7. Що таке затакт?

 8. Що таке прості розміри?

 9. Що таке складні розміри?

 10. Що таке змінні розміри?

 11. Як тактувати дводольними, тридольними, чотиридольними розмірами?

 12. Що таке темп? Які є основні групи темпу? Як його позначають?

 13. Назвіть італійською мовою повільні, помірні, швидкі темпи?

 14. Що таке метроном?

 15. Характеристика музично-дидактичних ігор, які розвивають ритмічний слух у дошкільників.

Методичні рекомендації

Готуючись до теми, студенти повинні знати, що для запису тривалості звуків користуються нотними знаками різних видів, кожний з яких має свою назву. Умовно прийнято вважати цілу ноту (білий овал) за знак, яким записують найбільш тривалі звуки. їх відраховують чотирма рівними рахуваннями: раз-два-три-чотири. Швидкість рахування змінюється залежно від загальної швидкості виконання музичного твору, але співвідношення між тривалостями залишається незмінним.

У дводольному розмірі диригують так: сильна доля такту («раз») – рух руки зверху вниз, слабка доля («два») – рух руки знизу вгору.

У тридольному розмірі перша, сильна доля («раз») позначається рухом руки зверху вниз; друга, слабка доля («два») - рухом праворуч; третя, слабка доля («три») - рухом руки знизу вгору.

Як бачимо з прикладу, рухи руки утворюють фігуру, подібну до трикутника.

При чотиридольному розмірі диригують так: перша, сильна доля такту – рух руки зверху вниз; друга, слабка – рух ліворуч (до себе), третя, відносно сильна доля – рух руки праворуч (від себе) і четверта, слабка доля – рух трохи ліворуч і вгору.

Темп твору не завжди залишається незмінним, але не завжди він змінюється різко – з швидкого на повільний або навпаки. При поступовому переході від однієї швидкості до іншої застосовують позначення: «прискорюючи», «уповільнюючи», «в попередньому темпі» та ін..

Література основна

1. Андрєєва О.Ф.Основи музичної грамоти. – К., 1993. – С. 53-55.

2. Фридкин Г.А.Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 1985. - С.12; 36-38; 47-49; 68-70.

3. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы муз. руководителя. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с.;

4. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для вопитателей и муз. руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.

5.Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. – Х.: Факт, 1998. – 384 с.

Література додаткова

1. Способин И.В.Элементарная теория музыки. – М., 1979. С.23-54.

2. Вахромеев В.А.Элементарная теория музыки. – М., 1966. – С.39-56; 63-65.

3. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М., 1991. –С. 39 – 56.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]