Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

2.1.4 Семінарське заняття (2 години) Тема: Становлення та розвиток теорії і методики музичного виховання в дошкільному навчальному закладі

Завдання до заняття

1. Вивчіть рекомендовану літературу.

2. Зробіть презентацію за темами:

– «С. Русова і музичне виховання дітей»;

– «Внесок Н. Ветлугіної в розвиток музичного виховання дошкільників»;

– «Розвиток ознайомлення дошкільників з музикою в Україні».

Питання для обговорення

1. Джерела виникнення громадського дошкільного музичного виховання (до 1917 р. ХХ ст.).

2. С. Русова про музичне виховання дошкільників.

3. Становлення теорії і практики музичного виховання в дошкільних закладах 20-30 рр. ХХ ст.

4. Вплив психологічних і педагогічних досліджень на розвиток теорії музичного виховання в післявоєнний період ХХ ст.

5. Узагальнення кращого педагогічного досвіду в 50-60 рр. ХХ ст.

6. Характеристика тематики дослідження з музичного виховання в 70-90 рр. ХХ ст.

7. Теорія і практика музичного виховання в дошкільних навчальних закладах на сучасному етапі.

Методичні рекомендації

Сучасна методика музичного виховання ввібрала у себе здобутки й досягнення педагогічної теорії і практичної діяльності дошкільних за­кладів, наслідки багаторічних пошуків на шляху розвитку системи музичного виховання.

Вивчаючи перше питання, слід зазначити, що у царській Росії не було будь-якої системи дошкільного виховання дітей. До 1917 р. існувало всього 250 дитячих садків, у тому числі на Україні – 47. Уже тоді поступово нагромаджувався позитивніший досвід дошкільного, зокрема музичного виховання. На його розвиток благотворно впливали передові ідеї революціонерів-демократів, їхнє матеріалістичне тлума­чення суті мистецтва.

Після 1917 р. розгорнулася широка робота по впровадженню й утвердженню радянської системи дошкільного виховання. Адже без цього не можна було розв'язати завдання залучення жінок до громадського і політичного життя.

20 грудня 1917 року було опубліковано декрет, в якому наголошувалося, що дошкільне виховання – «одне з найістотніших питань нашого часу». Важливе місце відводилося музично-естетичній освіті в «Положенні про єдину трудову школу РРФСР» (1918). У «Декларації про єдину трудову школу» вказувалося, що предмети естетичного циклу і серед них музика та співи ніяк не є чимось другорядним.

У Програмі РКП(б), прийнятій на VIIIз'їзді у березні 1919 року, дошкільне виховання розглядається як перша ланка єдиної системи освіти.

Нові завдання розвитку музичного виховання дітей дошкільного віку вимагали й викриття теорії вільного виховання. Хоч вона нібито була спрямована проти формального навчання з його застарілими пасивними методами, однак прихильники цієї теорії (засновник К.Вентцель) проголошували зайвими навчальні плани, програми і підручники, заперечували роль педагога, фетишизували дитячі бажання.

Аналогічні збірки видаються і на Україні. Стало традицією, що проблеми дошкільної музичної педагогіки, ба­гатогранний досвід роботи з музичного вихованню в дитячих садках активно обговорюються на педагогічних читаннях, республіканських, всесоюзних і міжнародних конференціях та інших форумах науковців і практиків. Плодотворним був, наприклад, обмін думками на Всесоюзній конференції з питань розвитку в дітей музичного слуху і співацького голосу (1965).

На сучасному етапі проблемою музичного виховання в Україні займається багато вчених, дослідників.

Література основна

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду / Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1983. – С. 31–61.

2. Зінич Р., Кукловська В., Рудченко І., Шоломович С. Методика музичного виховання в дитячому садку / Р. Зінич, В. Кукловська, І. Рудченко, С. Шоломович; За ред. С. Шоломович. – Київ: Видавництво «Музична Україна», 1974. – С. 4–7.

3. Морева Н.Музыкальное воспитание в первых общественных детских садах России / Н.Морева // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 11. – С. 91.

4. Дзержинская И., Комиссарова Л.Ветлугина Н.А. /И. Дзержинская, Л. Комиссарова // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 7. – С. 69.

5. Проскура О.,Пшеврацька О.Повертаємося до джерел / О. Проскура, О. Пшеврацька // Дошкільне виховання. – 1994. – № 7. – С. 8.

6. Базова Програмарозвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К., 2009. – 426 с.

7. Волобуева Л., Голдовская А. Из истории первых программ для детского сада Л. Волобуева, А. Голдовская // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 11. – С. 15.

8. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 143 с.

Література додаткова

1. Концепція національного виховання.

2. Танько Т.П.Музично-педагогічна освіта в Україні / Т.П. Танько. – Х.: Основа, 1998. – 192 с.

3. Державна національна програма «Освіта».Україна ХХІ століття.

4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.

5. Закон України «Про дошкільну освіту»,2001.

6. Концепція Державної цільової Програмирозвитку дошкільної освіти на період до 2017 року // Дошкільне виховання. – 2010. – № 9. – С. 3–4.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]