Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать
  1. Питання до самоперевірки

1. Звуковисотність. Властивості музичного звуку. Звукоряд. Основні ступені та їх позначення.

2. Назви октав. Діапазон. Регістр. Скрипковий і басовий ключі. Стрій. Темперований стрій. Тон і полутон. Похідні ступені звукоряду.

3. Знаки альтерації. Енгармонізм звуків.

4. Ноти. Основні тривалості та їх позначення. Нотний стан.

5. Паузи. Види пауз та їх позначення.

6. Ритм і метр у музиці. Розмір. Такт. Тактова риска. Затак. Поняття про прості розміри.

7. Загальне поняття про складні розміри. Змінні розміри.

8. Тактування 2-, 3-, 4- дольними розділами.

9. Темп. Основні темпові позначення. Метроном.

10.Інтервали. Мелодичний і гармонічний інтервали. Ступенєва величина інтервалів.

11.Тонова величина інтервалів. Консонанс і дисонанс.

12.Лад. Стійкі та не стійкі ступені ладу. Тоніка. Поняття про тональність.

13.Мажор. Гама натурального мажору.

14.Мінор. Гама натурального мінору.

15.Поняття про мелодію. Розчленованість музичного мовлення. Проста одночасна, двохчасна, трьохчасна форма.

16. Розробка теорії музично-естетичного виховання на основі суміжних наук.

17. Методи дослідження проблем музичного виховання і розвитку.

18. Методика музичного виховання як наука. Взаємозв’язок музичного виховання, навчання і розвитку.

19. Основні історичні етапи становлення методики музичного виховання.

20. Особливості зарубіжного музично-естетичного виховання дошкільників.

21. Аналіз сучасних концепцій щодо музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку.

22. Аналіз сучасних альтернативних програм щодо музично-естетичного виховання („Малятко”, „Дитина”).

23. Структура музичності та вікові рівні музичного розвитку дітей.

24. Сприйняття музики. Методика залучення дітей до сприйняття музики.

25.Співи як діяльність. Характеристика діапазону дитячого голосу і його гігієна.

26.Характеристика співочих навичок. Методика навчання дітей співам.

27.Музично-ритмічна діяльність. Види музично-ритмічних рухів.

28. Методика навчання дітей музично-ритмічним рухам.

29. Гра на дитячих музичних інструментах. Класифікація дитячих музичних інструментів і прийоми гри на них.

30.Методика навчання грі на дитячих музичних інструментах. Роль вихователя в навчанні дітей грі на інструментах.

31. Умови активізації дитячої музичної творчості.

32.Організація музичних занять в дошкільному закладі. Обов’язки вихователя і музичного керівника на музичних заняттях у різних вікових групах.

33.Види музичних занять, їх структура і проведення.

34.Музика в повсякденному житті дітей дошкільного закладу. Методика проведення різних видів розваг.

35.Свята в дошкільному закладі, їх побудова у різних вікових групах.

36.Підготовка і методика проведення свят.

37.Значення самостійної музичної діяльності та педагогічні умови її стимулювання.

38.Методика проведення музично-дидактичних ігор.

39.Плануваня і облік роботи музичного виховання. Віковий та індивідуально-диференційований підхід до музичного розвитку дошкільників.

40.Обов’язки керівника дошкільного закладу в організації музично-педагогічної роботи.

41.Обов’язки музичного керівника щодо здійснення музичного виховання дітей.

42.Задачі, зміст і методи роботи методиста з музичного виховання (міста, району, області).

43.Інспектування дошкільних закладів з теми „Музично-естетичне виховання в освітньому дошкільному закладі”.

44.Методика проведення занять з „Музичного букварю” Н.Ветлугіної (1973р., 1986 р.)

45.Робота з батьками з музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]