Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

3. Метр. Ритм. Їх значення в музиці.

Рівномірне чергування сильних і слабких долей називається метром. Він показує, скільки долей, або одиниць рахування, має такт. Загальна кількість долей такту з визначенням їх тривалості становить його розмір. Позначається він двома цифрами у вигляді простого дробу: верхня пока​зує кількість долей (одиниць рахування), нижня–тривалість кожної долі (одиниці рахування).

За одиницю виміру долей приймають здебільшого половинну, четверт​ну або восьму ноти. Позначення розміру ставлять на нотному стані після ключа на почат​ку музичного твору. Воно діє впродовж усього твору або до наступної змі​ни розміру.

Не завжди в такті є стільки нот, скільки в ньому долей. Нот може бути більше або менше (навіть одна), проте в сумі вони дають ту загаль​ну тривалість, якій дорівнює тривалість долей такту. Наприклад, в україн​ській народній пісні «Ой чи воля, чи неволя»:

4. Такт. Тактова риска. Затакт.

У музичних творах дуже часто зустрічається неповний перший такт, після якого йдуть вже повні прості або складні такти. Такий неповний такт називається затактом. Він складається з однієї або кількох нот, трива​лість яких може бути різною, іноді дуже невеликою.

Рахувати або диригувати затакт слід, починаючи з тієї самої долі так​ту, на яку припадуть ноти (або нота) затакту.

В кінці такого музичного твору останній такт іноді також буває непов​ним. В ньому бракує стільки долей або тривалостей, скільки їх є в затакті.

5. Розмір. Прості розміри. Групування нот у тактах простих розмірів.

Рівномірне чергування сильних і слабких долей називається метром. Він показує, скільки долей, або одиниць рахування, має такт. Загальна кількість долей такту з визначенням їх тривалості становить його розмір. Позначається він двома цифрами у вигляді простого дробу: верхня пока​зує кількість долей (одиниць рахування), нижня–тривалість кожної долі (одиниці рахування).

За одиницю виміру долей приймають здебільшого половинну, четверт​ну або восьму ноти. Позначення розміру ставлять на нотному стані після ключа на почат​ку музичного твору. Воно діє впродовж усього твору або до наступної змі​ни розміру.

6. Загальні поняття про складні розміри.

Всі розміри, що виражають складні метри, теж називаються складними раз заходами. Злиття двох або декількох однакових простих розмірів утворює складний раз заходів.

7. Змінні розміри.

Дуже часто в музичній літературі зустрічаються твори, написані не в одному розмірі. Здебільшого це стосується вокальних, але має місце і в інструментальних творах. Зміна розміру залежить в основному від музич​ного змісту твору, будови тексту і застосовується для більш виразного й повного Його розкриття.

Змінний розмір може характеризуватися періодичним чергуванням тактів впродовж усього твору. В такому разі при ключі можна виставити обидва розміри в тій послі​довності, в якій чергуються такти.

8. Тактування 2-, 3-, 4- дольними розмірами.

Розучуючи новий музичний твір, слід уважно стежити за його розмі​ром та ритмом. Для цього потрібно відраховувати долі такту або диригу​вати рукою, позначаючи сильні й слабкі долі.

Перша (сильна) доля завжди відзначається чітким рухом правої руки зверху вниз. Цей рух є спільним для всіх видів тактів з будь-яким розмі​ром.

Слабкі долі такту позначаються рухом руки вгору, а також праворуч або ліворуч (залежно від кількості слабких долей у такті).

У дводольному розмірі диригують так: сильна доля такту («раз») –рух руки зверху вниз, слабка доля («два»)– рух руки знизу вгору.

У тридольному розмірі перша, сильна, доля («раз») – позначається рухом руки зверху вниз; друга, слабка, доля («два»)– рухом праворуч; третя, слабка, доля («три»)–рухом руки знизу вгору.

Відповідно до цього відраховуються і долі такту. На такт 4 припадає чотири рухи маятника (по два на кожну долю), на такт 4 припадає шість рухів маятника (по два на кожну долю), на такт І припадає три рухи маятника (по одному на кожну долю).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]