Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_MOV.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
107.01 Кб
Скачать

Практичне заняття № 1 професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів План

 1. Поняття «мовний стиль», «функціональний стиль», «стилістична норма».

 2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

 3. Науковий стиль, особливості наукового стилю.

 4. Характеристика офіційно-ділового стилю.

 5. Особливості розмовного стилю.

Література

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

 2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

 3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

 4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

 5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Арій, 2009.

Аудиторна практична робота

  1. Відредагуйте словосполучення.

Працювати по сумісництву; посол за особливим дорученням; по способу утворення; по стану здоровʼя; по власному бажанню; по старій звичці; по тарифу; по тій причині, що…; по умові; по статуту; по запрошенню; по професії; працюю по гнучкому графіку; магазин по продажу молокопродуктів; проректор по навчальній роботі; екзамен по українській мові; зупинка по вимозі; некоректно по відношенню до мене; учитель по покликанню.

  1. Прочитайте уривки з текстів документів. Відредагуйте, якщо є в тому потреба. Запишіть правильно.

1. Щоб поліпшити учбовий процес в інституті, вважаю потрібним…

2. Звернутися в педагогічний університет з проханням подати допомогу в укомплектуванні штата вожатих.

3. Протягом отоплювального сезону 2005 року у моїй квартирі не працювали пристрої отоплення.

4. Я неоднократно зверталась до ЖЕКу-3 (начальник Бєляєв А.Т.) з просьбою відремонтирувати чи замінити частину труб, але, крім обіцянок, нічого не зробили.

5. Прошу Вас прийняти заходи по ремонту системи отоплення, а також притягнути до суворої відповідальності винуватих у байдужому відношенні до жителів будинку № 7 по вул. Гоголя.

3. Установіть, зразком якого функціонального стилю є поданий уривок. Схарактеризуйте лексико-семантичні та стилістико-граматичні особливості тексту, заповніть таблицю.

Стиль

Основна

функція

Сфера вживання

Мовні особливості

Лексика

(записати)

Синтаксис

(вказати кількість)

Загально

вживані

слова

Терміни

Іншомовні слова

Прості речення

Прості ускладнені

Складні речення

Педагогіка як система знань про навчання виховання і систему освіти може вважатися найдавнішою. Адже людство з самого початку свого існування завдяки саме цій системі передавало досвід від одного покоління до іншого. Але як наука педагогіка оформилася саме завдяки Яну Амосу Коменському. Пізніше на межі 19-20 століть уже з системи педагогічних наук відділилася психологія яка з самого початку розвивалася в надрах педагогіки психологічні знання ідеї і доктрини були спрямовані на забезпечення завдань пов'язаних з навчанням і вихованням.

Педагогіка – це фундаментальна суспільна наука яка вивчає закономірності здійснення навчально-виховної діяльності а також функціонування системи освіти.

Використання слів "педагогіка" "дидактика" і т.д. як термінів ми пов'язуємо з ім'ям видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського батька педагогічної науки людини яка вперше розробила науковий апарат педагогіки як науки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]