Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

Тема для самостійного вивчення

3.1.6. Свята в дошкільному навчальному закладі

Завдання для самостійного вивчення

1.Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

2.Розробити сценарій свята (тема свята, група за вибором студента).

Питання для самостійного вивчення

1. Свята в системі музично-естетичного виховання дошкільного навчального закладу.

2. Організація фізкультурних святіроль музики в них.

Методичні рекомендації

Останнім часом в системі фізичного виховання дитини-дошкільника міцне місце зайняли фізкультурні свята, які зарекомендували себе як найприйнятніша та ефективніша форма активного відпочинку дітей.

Досвід організацій фізкультурних свят показав їх позитивний вплив на виховання у дітей інтересу до активної рухової діяльності, а також підвищення ролі сім'ї і дошкільному навчальному закладі в рішенні задач фізичного виховання.

Метою таких свят є активна участь всього дитячого колективу групи, за допомогою чого виявляються рухова підготовленість дітей, уміння проявляти фізичні якості в незвичайних умовах і ігрових ситуаціях.

У програму свята включаються фізичні вправи, ігри з елементами спорту і рухомі ігри, спортивні вправи, ігри-естафети, а також цікаві вікторини і загадки.

Широке використовування музичних творів (пісні, перестроювання, ігри), ігрових прийомів (побудова сценарію в сюжетній формі) робить свято емоційно яскравою, запам'ятовується подією в житті дитини.

На свято до дітей запрошуються школярі, колишні вихованці дошкільного закладу, спортсмени. Активними учасниками є батьки.

Література основна

1. Дубровская Е.А.Ступеньки музыкального развития / Е.А. Дубровская. – М., 2003. – 172 с.

2. Шоломович С.М., Рудченко И.Н., Зинич Р.Т.Методика музыкальноговоспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. –С. 80-84.

Література додаткова

1. Барабаш О. Свята і розваги в дитячому садку: Навчально-методичний посібник. – К.: освіта, 1995. – 128 с.

2. Ветлугина Н.А.Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. – С.

3. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л.Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

Змістовий модуль 6

3.2.1. Семінарське заняття (2 години)

Тема: Музика в повсякденному житті дошкільного навчального закладу: методика проведення розваг

Самостійні завдання до заняття

1. Вивчити рекомендовану літературу.

2. Письмово розробити розгорнутий сценарій вечора розваг на тему «День народження»(вікова групаза вибором).

3. Законспектувати схему аналізу розважального заходу:

Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольном учереждении / Е.А. Дубровская. - М.: Просвещение, 1988. - С. 22.

4.Підготувати до показу різні види лялькового театру (тіньовий, настільний, фланелеграф тощо).

Питання для обговорення

1. Значення розваг тароль музики в них.

2. Види розваг та їх планування.

3. Організація контролю розважальних заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]