Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

5. Паралельні та однойменні тональності та гами.

Якщо порівняти таблиці мажорних та мінорних гам, побачимо, що ма​жорний і мінорний лади де в чому збігаються. Наприклад, кількість дієзних і бемольних гам однакова (по сім), в мажорі і в мінорі є гами з одна​ковою кількістю ключових знаків, і розрізняються вони тільки за своїми тоніками. Тобто виникає так звана паралельність між мажорними і мінор​ними тональностями.

Паралельними називаються такі тональності або гами мажорного і мінорного ладів, які мають однаковий звуковий склад і однакову кіль​кість ключових знаків, наприклад: До мажор і ля мінор натуральний, Фа мажор і ре мінор натуральний, Соль мажор і мі мінор натуральний і т. д. У кожній парі цих тональностей різні тільки тоніки.

Отже, визначаючи мінорну тональність або гаму, паралельну мажор​ній, вважаємо, що тоніка мінорної тональності (гами) є VI ступенем ма​жорної, тобто на півтора тону нижча від тоніки мажорної. І, навпа​ки, якщо треба визначити мажорну тональність або гаму, паралельну мінорній, III ступінь мінорної тональності (гами) приймається за тоніку мажорної, тобто вважається на півтора тону вищим від тоніки мінорної.

Однойменними називаються тональності або гами мажорного і мінорного ладів, що мають однакові тоніки, але належать до різних ладів і розрізняються за кількістю ключових знаків. Наприклад, До мажор (0) і до мінор (3), Фа мажор (1) і фа мінор (4) і т. д., тобто різниця завжди визначається трьома ключовими знаками.

Тема для самостійного вивчення

1.2.4. Лад і тональність

Завдання до самостійного вивчення

1. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

Питання для самостійного вивчення

  1. Квінтове коло.

  2. Паралельні тональності та гами.

  3. Однойменні тональності та гами.

Методичні рекомендації

Паралельними називаються такі тональності або гами мажорного і мінорного ладів, які мають однаковий звуковий склад і однакову кількість ключових знаків, наприклад: До мажор і Ля мінор натуральний, Фа мажор і Ре мінор натуральний, Соль мажор і Мі мінор натуральний і т.п. У кожній парі цих тональностей різні тільки тоніки.

Однойменними називаються тональності або гами мажорного і мінорного ладів, що мають однакові тоніки, але належать до різних ладів і розрізняються за кількістю ключових знаків. Наприклад, До мажор (0) і До мінор (3), Фа мажор (1) і Фа мінор (4) і т.п., тобто різниця завжди визначається трьома ключовими знаками.

Література основна

1. Андрєєва О.Ф.Основи музичної грамоти. – К., 1993. – С. 53-55.

2. Фридкин Г.А.Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 1985. - С.12; 36-38; 47-49; 68-70.

3. Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы муз. руководителя. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с.;

4. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П.Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для вопитателей и муз. руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.

5.Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. – Х.: Факт, 1998. – 384 с.

Література додаткова

1. Способин И.В.Элементарная теория музыки. – М., 1979. С. 23-54.

2. Вахромеев В.А.Элементарная теория музыки. – М., 1966. – С. 39-56; 63-65.

3. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М., 1991. – С. 39 – 56.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]