Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Планування переслідує мету розподілу всього матеріалу програми за часом.

Умови правильного та успішного планування роботи з дітьми такі:

а) знання вимог, визначених «Програмою»;

б) добре знання музичного матеріалу для всіх вікових груп дошкільного навчального закладу;

в) знання вікових особливостей дітей, вивчення їхнього фізичного та розумового розвитку, а також знання фактичних даних: вік, стан здоров'я, рівень розвитку кожної дитини;

г) тісний контакт з вихователями груп з метою застосування єдиних методів педагогічного впливу на дітей.

Доцільне складання двох видів плану:

– перспективного, розрахованого на 2-3 місяці;

– календарного (щоденного), розрахованого на 1-2 тижні.

У перспективний план входить планування занять і всіх інших форм музичної діяльності. У перспективному плані плануються:

– види музичної діяльності;

– задачі навчання і виховання (знання, уміння і навички, розвиток здібностей);

– репертуар (по всіх видах музичної діяльності).

На основі перспективного плану складається і календарний (повсякденний) план роботи і облік. У календарному плані відображається:

– послідовність розучуваного матеріалу;

– програмні вимоги, над якими ведеться робота у зв'язку з наміченим репертуаром;

– деякі методичні прийоми.

Література основна

  1. Костина Е. Примерное перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию, 1989. - № 8. – С. 112.

2. Шоломович С.М., Рудченко И.Н., Зинич Р.Т.Методика музыкальноговоспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. –С. 80-84.

Література додаткова

  1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

Тема для самостійного вивчення

3.2.4. Керівництво роботою з музичного виховання в дошкільних навчальних закладах

Завдання до самостійного вивчення

  1. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

  2. Законспектувати статті:

Романюк І. Музичне виховання в педпроцесі: функції керівника закладу / І. Романюк // Дошкільне виховання. – 2011. – № 4. – С. 10;

Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ. Лист МОН України від 16.03.2009 р. № 1/9 – 165 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 3.

Питання для самостійного вивчення

1.Загальна спрямованість керівництва роботою з музично-естетичного виховання в дитячому садку.

2.Обов'язки керівника дошкільного закладу в організації музично-педагогічної роботи.

3.Обов'язки музичного керівника по здійсненню музичного виховання дітей.

Методичні рекомендації

Загальна спрямованість керівництва музичною роботою з дітьми входить до обов'язку завідувачки навчального дошкільного закладу, яка відповідає за всю постановку виховно-педагогічного процесу. Не будучи фахівцем в області музичногоного виховання, він, проте, має вищу педагогічну освіту і художній смак і тому може прослідкувати за правильною організацією занять, виконанням програми музичного виховання у всіх вікових групах, методикою роботи з дітьми, дозуванням занять, якістю підготовки до занять педагога-музиканта і в деякій мірі якістю виконання ним музичного репертуару.

Посадові обов'язки. Здійснює музичну освіту і естетичне виховання дітей відповідно до програми, що реалізується в даному типі дошкільного закладу. Сприяє формуванню у дітей інтересу і любові до музики, співів. Виявляє музичні задатки, обдаровання дітей, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів у різних видах музичної діяльності. Спільно з педагогічним колективом та сім'єю формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру. Проводить музичні заняття, музичні концерти, бере участь в організації свят, дитячих розваг, ранкової гімнастики.

Повинен знати. Для вирішення педагогічних, музично-виховних завдань повинен мати знання в обсязі вищої або середньої музично-педагогічної освіти. Має знати теорію і методику музичного, естетичного виховання, класичний та сучасний музичний репертуар для дітей; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію; цілі, принципи, зміст дошкільної музичної, естетичної освіти, форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, відповідні програмно-методичні матеріали і документи; індивідуальні характеристики вихованців; основні напрямки розвитку музичної культури; законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Музичний керівник II категорії має вищу музично-педагогічну освіту* або середню музично-педагогічну та іншу вищу педагогічну освіту, проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними "формами, методами навчально-виховного процесу, досяг вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років.

Музичний керівник має вищу освіту або середню музично-педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативі рівні і стандарти навчально-виховної робот, відповідає загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Література основна

  1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.:Просвещение, 1983. –С. 207.

  2. Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. – К., 1985. – С. 117.

  3. Романюк І. Музичне виховання в педпроцесі: функції керівника закладу / І. Романюк // Дошкільне виховання. – 2011. – № 4. – С. 10.

  4. Про атестаціюмузичних керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ. Лист МОН України від 16.03.2009 р. № 1/9 – 165 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 3.

Література додаткова

1. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л.Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]