Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teoriya_ta_metodika_muzichnogo_vikhovannya.doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
798.72 Кб
Скачать

2.2.5. Семінарське заняття (2 години) Тема: Види дитячої музичної діяльності: дитяча музична творчість

(навчальна гра)

Самостійні завдання до заняття

1.Вивчити рекомендовану літературу.

2. Підготувати виступи на науково-практичну конференцію.

Задум гри: в аудиторії відтворюється ігрова ситуація – науково-практична конференція, в якій приймають участь вчені педагогічних наук, керівники в галузі освіти, педагоги. Студенти виступають в ролі учасників конференції, зачитують підготовлені доклади і виступи з різних аспектів проблеми дитячої музичної творчості. (В основі докладів можуть бути матеріали проведених досліджень, практичний досвід роботи педагогів-новаторв; матеріали власних досліджень студентів, які проводились у відповідності з темою курсової роботи).

Хід гри

1.Виступ проректора з наукової роботи на тему «Основні проблеми художньої творчості дітей».

2. Виступ вчених педагогічних наук:

- Підходи зарубіжних педагогів до проблеми художньої творчості дітей;

-Проблема розвитку дитячої музичної творчості в роботі Н.Ветлугіної «Музичний розвиток дитини».

3. Виступи педагогів:

- Вимоги варіативних програм з формування дитячої музичної творчості;

- Етапи розвитку дитячої творчості.

4. Заключна доповідь керівника конференції.

5. Підведення підсумків гри (викладач, студенти).

Методичні рекомендації

При вивченні теми необхідно показати роль творчості у становленні повноцінної особистості, розвитку художніх здібностей дитини, її потреб і мотивів поведінки.

Для судентів буде корисним звернення до психологічних робіт (наприклад, Л.Виготського), у яких розкривається механізм творчого процесу, його генетична основа, особливості творчих проявів у дитячому віці, тісний взаємозв’язок з процесом уяви.

Сучасний підхід до вивчення проблеми та її значущість можна прослідкувати в одній з останніх робіт М.Поддьякова «Творчість і саморозвиток дітей дошкільного віку».

Ознайомившись з матеріалами підручника, з додаткової літературою, студенти повинні добре уявляти сутність поняття творчість, особливості цього процесу у дітей. Слід звернути увагу на умовність поняття дитяча художня творчість і на її критерії, яким вона відповідає. Студентам допоможе звернення до перших глав книги «Художня творчість і дитина», яка написана Н.Ветлугіною.

Необхідно також відмітити внесок, який зробили у вивченні проблеми вітчизняні педагоги (А.Усова, Е.Фльоріна, Н.Сакуліна, Н.Ветлугіна та ін.). Так проведене під керівництвом Н.Ветлугіної наукове дослідження проблеми продуктивної дитячої творчості дозволило одержати важливі результати, які характеризують процеси її становлення та розвитку. Особливо великий внесок Н.Ветлугіної у вивченні питань розвитку творчості дошкільників у різних видах музичної діяльності (співочій, музично-ігровій, танцювальній, в грі на дитячих музичних інструментах). Результати досліджень відображені в працях «Художня творчість і дитина», «Художня творчість у дитячому садку», в монографії «Музичний розвиток дитини».

Відповідь на питання, чому такі якості особистості дитини, як наслідування та самостійність, мають важливе значення, особливо на перших етапах творчого розвитку, можна знайти у книзі «Художня творчість і дитина»).

Студентам важливо зрозуміти та оцінити роль педагога, який організовує процес спілкування з дитиною за допомогою музичного мистецтва і при цьому виявляє самі перші прояви дитячої творчості та активно розвивавє їх у подальшому.

Вивчаючи дитячу музичну творчість, необхідно проаналізувати погляди вчених на проблему його розвитку в дошкільному віці (К.Н.Вентцель, Б.М.Теплов, Л.С.Виготській та ін.). Детальніше слід розглянути концепцію, розроблену Н.А.Ветлугіною та її учнями: види, показники, етапи і педагогічні умови розвитку творчості у дітей.

Література основна

1. Ветлугина Н.А. Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1983. - С. 114-125.

2. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. - М.: Просвещение, 1990. - С. 98-102.

3. Художественное творчество и ребенок /Под ред. Н.А.Ветлугиной. – М., 19

Література додаткова

1. Радынова О.П., Катинена А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994. - С. 107-130, 133-138.

2. Шоломович С. М., Рудченко И. Н., ЗиничР. Т. Методика музыкальноговоспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]