Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать

10.2. Інформаційні ресурси

  1. «En français» (Enseignement du français par télévision) réalisé à l’initiative de la Direction Générale des Relations Culturelles du Ministère des Affaires Etrangères: Première partie (émission 1 – émission 13), Deuxième partie (émission 14 – émission 26), Troisième partie ( émission 27 – émission 39).

  2. La France. (2 parties).

  3. Au cœur de la France.

  4. «Les Français ches vous» (39 films).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

Я ВИВЧАЮ ПРАВО

Навчально-методичні матеріали з французької мови

для студентів юридичного факультету

ХАРКІВ

2006

УДК 811.133.1:5(075.8)

ББК 81.2ФрЯ73-1

Г37

Друкується за рішенням науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 1 від 26.12.2005 р.)

Рецензенти:

Старший викладач кафедри державно-правових наук юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Рождественська О. С.;

К.п.н., доцент кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ Дягілєва Л. Д.

Я вивчаю право: Навчально-методичні матеріали з французької мови для студентів юридичного факультету/ Герасименко В. І. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 76 с.

Дані навчально-методичні матеріали з французької мови укладено для студентів 2 курсу юридичного факультету. Мета – навчити студентів читати та розуміти оригінальну літературу за фахом, приймати участь в бесіді французькою мовою та розвити навички самостійної роботи з текстом.

Кожний урок містить два або три тексти названої теми, після текстовий словник та різні вправи. До навчально-методичних матеріалів включено тексти із надрукованих у Франції підручників та статей, вони мають лексико-граматичний мінімум, необхідний для майбутніх юристів при спілкуванні французькою мовою.

УДК 811.133.1:5(075.8) Г 37

ББК 81.2ФрЯ73-1

©Харківський національний

університет імені В.Н. Каразіна, 2005

©Герасименко В.І., 2005

ПЕРЕДМОВА

Навчальні матеріали укладено для студентів юридичного факультету, які вивчають французьку мову в університеті. Система текстів та вправ передбачає аудиторну роботу з викладачем та самостійну роботу вдома. Передтекстові вправи активізують інтернаціональну лексику та швидко збагачують лексичний запас студентів, після основного тексту уроку надається невеликий словник, у кінці посібника є словник з професійною лексикою.

Лексичні вправи спрямовані на активне засвоєння лексики, формування та вдосконалення навичок мовлення. Граматичні вправи розраховано на розуміння та розпізнавання граматичних явищ, їх переклад. Інформацію про утворення та вживання цих граматичних форм і конструкцій надає викладач,

або студент самостійно працює з відповідним розділом підручника з граматики.

Робота з текстами А, В чи С присвячена розвитку різних видів читання (переглядового, навчаючого) та виконанню різних завдань (знайти якусь інформацію, скласти план або резюме).

Вправи на переклад з української мови на французьку, які призначено для закріплення набутих знань, доцільно виконувати письмово.

Поради студентам:

  1. Постійно читайте та слухайте французькою мовою якомога більше різних текстів. Намагайтеся зрозуміти загальний зміст, не зупиняючись на незнайомих словах. Звикайте здогадуватися про зміст прочитаного або почутого.

  2. Намагайтеся завжди висловлювати думки за допомогою тих мовних засобів, якими володієте, використовуйте вивчені слова, вислови і структури.

  3. Якщо Вам важко вивчати мову, спробуйте зрозуміти чому: „Інші знають краще, ніж я”; „У мене немає часу”; „Я швидко забуваю”; „Я хочу знати все і вміти все й відразу”. Щоб не забувати засвоєне, повертайтеся до пройденого, поки воно не стане міцною навичкою. Працюйте над пам’яттю. Запам’ятайте: вивчення іноземної мови передбачає дію, рішення проблем і вимагає часу. Ніхто не може оволодіти мовою замість Вас.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]