Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Допоміжна

1. Горностай П., Титаренко Т. Психологические теории и концепции личности краткий справочник. К.: "Рута", 2001

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 320 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»)

3. Изард К. Психология эмоций/Перев. с англ. — СПб.: Издательство «Питер», 2000. — 464 с.: ил. (Серия «Мастера психологии»).

4. Лекции по общей психологии / А. Р. Лурия. — СПб.: Питер, 2006. — 320 с: ил.

— (Серия «Мастера психологии»).

5. Пашукова Т.И., Допира А.И., Дьяконов Г.В. (сост.) Психологические исследования. Практикум по общей психологии для студентов педагогических вузов Учеб. пособие. — М.: Издательство "Институт практической психологии", 1996.

6. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. — СПб.: Питер, 2006. — 1096 с: ил.

7. Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении курс лекций. Из архива Г.П.Щедровицкого, т. 6. М.: "Путь", 2003

15. Інформаційні ресурси

 1. http://www.myword.ru (Психология и педагогика).....

 2. psylib_kiev

 3. http://flogiston.ru/library

Укладач: викладач кафедри психологічного консультування і психотерапії Селезньова О.С.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Форма контролю:

 • контрольна робота

 • залік

Тема контрольної роботи обирається студентом самостійно, але у межах однієї академічної групи теми не мають повторюватись.

Теми контрольних робіт

 1. Проблема релігії в теології та у релігієзнавстві.

 2. Релігієзнавство і «науковий атеїзм».

 3. Поняття надприродного та його аспекти. Місце і роль надприродного у релігійній культурі.

 4. Поняття священного. Місце і роль священного в релігійній культурі.

 5. Проблема функцій релігії у релігієзнавстві.

 6. Роль релігії у соціально-культурному просторі.

 7. Соціумні, соціокультурні та антропологічні детермінанти релігії.

 8. Психологічні та гносеологічні детермінанти релігії .

 9. Первісні релігійні культи і міфологія .

 10. Релігійні вірування східнослов’янського язичництва .

 11. Східнослов’янське язичництво і християнство: двовір’я..

 12. Конфуціанство.

 13. Даосизм .

 14. Синтоїзм .

 15. Ведичні вірування .

 16. Брахманізм .

 17. Індуїзм .

 18. Образ Будди у класичному буддизмі.

 19. Вчення про страждання в буддизмі. Чотири «великі» істини.

 20. Основні напрямки у буддизмі.

 21. Іудаїзм як національна релігія. Сенс концепту Бог-Тора-Ізраїль.

 22. Біблія як доктринальне джерело у християнстві . Сутні різниці між Старим Завітом і Новим .

 23. Християнська ідея Бога.

 24. Образ Ісуса Христа: Син Божий і Син Людський.

 25. Психологічні, ідейні передумови та соціальна основа виникнення християнства..

 26. Християнство та Римська влада у 1-1V ст.

 27. Розділення християнства у IV ст. і «великий» церковний розкол.

 28. Православна доктрина.

 29. Старообрядництво.

 30. Особливості католицької доктрини.

 31. Реформація XVI ст. у Європі та виникнення протестантизму.

 32. Виникнення ісламу та його розповсюдження .

 33. Мусульманська доктрина.

 34. Поняття нетрадиційних релігій, їх класифікація. Передумови та умови їх виникнення і розповсюдження .

 35. Поняття вільнодумства та його історичні етапи. Соціальні основи, соціокультурні, антропологічні та ідеологічні передумови вільнодумства..

 36. Сенс людського життя і смерті у релігійних вченнях..

 37. Специфіка релігійної моралі. Релігійний моральний ідеал.

 38. Моральне вчення Будди.

 39. Мораль у Старому Завіті .

 40. Мораль у Новому Завіті .

 41. Мораль у Корані .

 42. Релігійна мораль і світський гуманізм: проблема діалогу.

 43. Відродження релігійного життя та діяльність релігійних громад в сучасній Україні

 44. Поняття свободи совісті, її аспекти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]