Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Питання до заліку

 1. Структура релігієзнавства.

 2. Концепції природного походження релігії.

 3. Концепції надприродного походження релігії.

 4. Особливості релігійної віри.

 5. Структура сучасних релігій.

 6. Соціальна роль релігії.

 7. Походження релігії.

 8. Первісні релігійні вірування.

 9. Основні риси родоплемінних релігій.

 10. Загальна характеристика розвинутих релігій.

 11. Сучасні національні релігії Індії.

 12. Сучасні національні релігії Китаю.

 13. Синтоїзм як національна релігія Японії.

 14. Іудаїзм: догматика та культ.

 15. Виникнення буддизму.

 16. Буддійська догматика та культ.

 17. Хінаяна та махаяна: порівняльна характеристика.

 18. Ламаїзм: догматика та культ.

 19. Дзен-буддизм, буддизм в сучасному світі.

 20. Соціально-історичні умови виникнення християнства, його ідейні попередники.

 21. Еволюція первісного християнства.

 22. Становлення догматики християнства.

 23. Віровчення та культ православ’я.

 24. Особливості структури православ’я.

 25. Особливості віровчення та культу католицизму.

 26. Організація римсько-католицької церкви.

 27. Загальна характеристика протестантизму.

 28. Виникнення ісламу, його ідейні джерела.

 29. Специфіка мусульманського віровчення, культу та організації.

 30. Сучасний стан релігійних об’єднань в Україні.

 31. Основні проблеми філософії релігії.

 32. Основні проблеми соціології релігії.

 33. Обґрунтування буття Бога Ф. Аквінського.

 34. Антропологічні засади релігій за Л. Фейєрбахом.

 35. Порівняйте визначення релігії З.Фрейда і Е.Фромма.

 36. Марксистська концепція релігії.

 37. Релігійна психологія та релігійна ідеологія.

 38. Поняття „надприродного” в науці та релігії.

 39. Порівняльна характеристика церкви та секти.

 40. Основні функції релігії.

 41. Основні риси землеробного культу.

 42. Загальна характеристика шаманізму.

 43. Порівняльна характеристика ранніх національних релігій та пізніх національних релігій.

 44. Вчення про Дао в даосизмі.

 45. Культ Неба в китайській міфології.

 46. Вчення про сансару в індуїзмі.

 47. Основні догмати синтоїзму.

 48. Основні етапи становлення іудаїзму.

 49. Догмат про страждання в буддизмі.

 50. Поняття Бога в буддійської догматиці.

 51. Тіпітака: структура та зміст.

 52. Місце медитації в дзен-буддизмі.

 53. Виникнення основних ступенів священства в християнстві.

 54. Біблія: структура та її затвердження.

 55. Нікейсько-Костянтинопільський „Символ віри”.

 56. Догмат про Бога в православ’ї та католицизмі.

 57. Порівняльна характеристика культу провослав'я та католицизму.

 58. Релігійні та філософські витоки християнства.

 59. Таїнства християнства: визначення та зміст.

 60. Охарактеризуйте „п’ять стовпів” ісламу.

Література

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник.(За ред. А.Колодного). – К., 2000.

 2. Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К., 1996

 3. Історія і теорія релігії і вільнодумства. – К., 1996.

 4. Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1998.

 5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1998.

 6. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997.

 7. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

 8. Основы религиоведения.(Под ред. И.Н.Яблокова). – М, 1998.

 9. Радугин А.А. Введение в религиоведение. Курс лекций. – М.,1996.

 10. Релігієзнавство.(3а ред.С.А.Бублика). – К.,1998.

 11. Тараненко В.М. Религиоведение. Учебно-справочное пособие. – Харьков, 1999.

 12. Тихонравов Ю.В.Религии мира: Учебно-справочное пособие. – М.,1996.

Укладач: к. філос. наук, доцент кафедри філософського факультету Голіков Сергій Олексійович.

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Вид контролю

 • залік

Форма контролю:

 • реферат

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]