Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Модульний контроль

Модульний контроль проводиться у письмовій формі. Завдання до модульного контролю складаються на основі програми навчальної дисципліни «Пенсійна система України». Контрольне завдання містить:

 • Одне теоретичне запитання за програмою курсу (максимальна оцінка – 5 балів).

 • Одне практичне завдання (максимальна оцінка – 10 балів).

 • Десять тестових завдань (максимальна оцінка – 5 балів).

Теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • Виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні теоретичного матеріалу – 5 балів.

 • Виявлення глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 4 бали.

 • Виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 3 бали.

 • Володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 2 бали.

 • Виявлення помилок в знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 1 бал.

 • Виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; слабке володіння окремими поняттями, методиками та інструментами програмного матеріалу, допускаючи при їх використанні принципові помилки – 0 балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при вирішенні практичного завдання становить: 0-10 балів.

Критерії оцінювання:

 • Точність вирішення завдання – 6 балів.

 • Повнота вирішення завдання – 4 бали.

 • Відсутність рішення або принципово невірний хід рішення завдання. – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при виконанні тестових завдань іспиту, становить: 0 – 5 балів.

Критерії оцінювання:

 • За кожну вірну відповідь на текстове завдання – 0,5 бали.

8. Список рекомендованої літератури

8.1. Основна література:

 1. Конституція України: Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.96 р. httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 2. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України № 2285-ІУ від 23.12.2004 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 3. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 1058-ІУ від 09.07.2003 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 4. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 400/97-ВР від 26.06.97 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 5. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України № 1059-ІУ від 09.07.2003 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 6. Про пенсійне забезпечення: Закон України № 1788-ІХ від 11.05.91 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 7. Про страхування: Закон України № 85/96-ВР від 07.03.96р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійні захворювання, які викликали втрату працездатності Закон України від 23.09.99 р. № 1105 – XIV

 9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III

 10. Про затвердження переліку професійних захворювань. Постанова КМУ від 08.11.2000 р. № 1662

 11. Про затвердження Порядку видачі і зразка посвідчення про загальнообов’язкове соціальне страхування. Постанова КМУ від 22.08.2000 р. № 1306

 12. Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей системи обов’язкового державного пенсійного страхування. Указ Президента України від 04.07.98. - № 794.

 13. Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.98. - № 832.

 14. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 26.06.97. - № 400/97 ВР.

 15. Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента № 121/2001 від 03.01.2001 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 16. Бюджет Пенсійного фонду на 2002 рік: Постанова Кабінету Міністрів України № 1798 від 28.12.2001 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 17. Бюджет Пенсійного фонду на 2003 рік: Постанова Кабінету Міністрів № 249 від 24.02.2003р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua.

 18. Бюджет Пенсійного фонду України на 2004 рік: Постанова Кабінету Міністрів № 310 від 11.03.2004 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 19. Методика проведення актуарних розрахунків у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування: Постанова Кабінету Міністрів України № 1677 від 16.12.2005 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 20. Порядок нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб: Постанова Кабінету Міністрів України № 1092 від 25.08.2004р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 21. Порядок підвищення пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів №341 від 11.05.2005 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 22. Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1740 від 03.11.98 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 23. Інструкція про застосування Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду: Постанова правління Пенсійного фонду України № 11-3 від 18.07.2002 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 24. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України: Постанова Пенсійного фонду України № 21-1 від 19.12.2003 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

 25. Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах: Постанова правління Пенсійного фонду України № 8- 2 від 30.04.2002 р. // httр://zаkоn.гаdа.gov.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.