Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Проблемні питання або питання для обговорення

 1. Що спричинило необхідність реформування пенсійних систем у розвинутих країнах світу?

 2. Які найбільш суттєві напрями пенсійних реформ?

 3. Яка з пострадянських країн найбільш успішно здійснила пенсійну реформу?

 4. Що на Вашу думку, є позитивним у реформуванні пенсійних систем західних країн?

 5. Чи всі проблеми пенсійного забезпечення можна вирішити з допомогою реформи?

 6. Які пенсійні моделі є найбільш поширеними в світі?

 7. Чому чилійська трирівнева пенсійна система знаходиться у стані банкрутства?

 8. В яких країнах дворівнева пенсійна система сформована з державного та недержавного рівнів?

 9. Як Ви гадаєте, країни з яким станом економіки можуть дозволити собі сформувати лише недержавну пенсійну систему?

 10. Назвіть особливості пенсійної системи Німеччини.

Тести

1. Відповідно до ст. 26 Конвенції Міжнародної організації праці № 102 від 28.06.1952 р., пенсійний вік:

а) визначається державними органами влади самостійно;

б) не може перевищувати 65 років;

в) встановлено для чоловіків 60 років, для жінок – 55 років.

2. Укажіть, що є недоліком приватних пенсійних фондів США:

а) підприємець зобов’язаний забезпечити фінансову базу фонду;

б) складається з двох видів програм: з фіксованим розміром внесків та з встановленим розміром пенсій, який визначається залежно від стажу роботи і розміру зарплати на момент виходу на пенсію;

в) пенсії з ППФ не індексуються;

г) на 90 % формуються за рахунок внесків роботодавців незалежно від видів програм.

3. У 1952 р. МОН прийняла Конвенцію (102), яка встановлює:

а) необхідність впровадження трирівневої пенсійної системи;

б) збільшення пенсійного віку для громадян індустріальних країн світу;

в) мінімальні норми соціального забезпечення.

4. Яка країна першою в світі розпочала процес переходу від солідарної до капіталізованої системи пенсійного забезпечення:

а) Франція;

б) Казахстан;

в) Чилі;

г) Аргентина.

5. Пенсійну систему якої країни вважають прототипом солідарної системи пенсійного забезпечення:

а) Німеччина;

б) США;

в) СРСР.

Теми для підготовки доповідей

 1. Джерела доходів осіб пенсійного віку в зарубіжних країнах.

 2. Демографічні чинники та пенсійні системи у світі.

 3. Пенсійні системи європейських держав.

 4. Пенсійні системи у постсоціалістичних країнах.

 5. Пенсійні системи латиноамериканських держав.

 6. Досвід Чилі у здійсненні реформи солідарної пенсійної системи.

Література

29, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 53, 65, 66, 70

5. Методичні рекомендації до практичних занять

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування пенсійної системи

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування пенсійної системи України

Практичне заняття № 1

Тема 3. Солідарна система пенсійного страхування (2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навички з визначення розміру пенсій за віком, з інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років.

План заняття

 1. Історична зумовленість та сутність солідарної пенсійної системи.

 2. Організаційні принципи та види пенсій в солідарній системі.

 3. Суб’єкти та об’єкти солідарної пенсійної системи.

 4. Методики нарахування пенсій у солідарній системі.

Обладнання: методичні вказівки до виконання практичної роботи, калькулятори.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Перш ніж приступити до розв’язання задач, радимо ще раз пригадати теоретичні засади цієї пенсійної системи, Зверніться також до наших рекомендацій, що наведені нижче.

З реформованої солідарної пенсійної системи виплачуватимуться три види пенсій: пенсії за віком; пенсії по інвалідності; пенсії в разі втрати годувальника.

Тим особам, які мають право на різні види пенсій буде призначатися один з цих видів пенсій.

Розрахунок буде здійснюватися за однією з формул, а саме:

 1. згідно з ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

 2. за двоскладовою формулою.

Розмір пенсії за віком буде призначатися за формулами:

 1. П = (З х Кс) х 0,01, де

П – розмір пенсії, грн.

З – заробіток, з якого обчислюється пенсія, грн.

Кс – коефіцієнт страхового стажу, визначений у %.

 1. Кс = См : 12, де

Кс – коефіцієнт страхового стажу, %

См – сума місяців страхового стажу.

 1. З = (С : К) х Зп, де

З - заробіток, з якого обчислюється пенсія, грн.

С – сума коефіцієнтів заробітку

К – кількість місяців страхового стажу

Зп – середня номінальна з/п в Україні, визначена за даними Державного комітету статистики України за рік, яка склалася на день призначення пенсії.

 1. С = сума Кз за 60 місяців страхового стажу

С - сума коефіцієнтів заробітку

Кз – коефіцієнт заробітку

 1. Кз = З : Зп, де

Кз - коефіцієнт заробітку

З - заробіток, з якого обчислюється пенсія, грн.

Зп - середня номінальна з/п в Україні, визначена за даними Державного комітету статистики України за рік, яка склалася на день призначення пенсії.

Прийміть до відома, що розрахунок пенсії з інвалідності базується на обчисленні страхового стажу для пенсії за віком без обмеження максимального розміру. Крім того до страхового стажу зараховується період від дня призначення пенсії з інвалідності до досягнення застрахованим віку, необхідного для призначення пенсії за віком (для жінок 55 років, для чоловіків – 60 років).

При розрахунку розміру пенсії враховується група інвалідності: 1гр. – 100%; 2гр. – 90%; 3гр. – 50%.

Така методика використовується при призначенні пенсії в разі втрати годувальника.

Удосконалена солідарна пенсійна система передбачає збереження деяких пільг, зокрема, це стосується шахтарів. Так, за кожний відпрацьований повний рік на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Для заохочення осіб пенсійного віку законодавством визначені умови призначення пенсій за віком у підвищеному розмірі у разі відстрочення часу її призначення. Особи, які після досягнення пенсійного віку продовжують трудову діяльність і сплачують страхові внески, пенсія буде призначатися з урахуванням страхового стажу на день звернення за пенсією з підвищенням основного розміру пенсії за віком, за кожний повний рік страхового стажу, що відпрацьований з моменту виникнення права на пенсію за віком у порядку:

Роки відкладеного виходу на пенсію

% підвищення розміру пенсії

Роки відкладеного виходу на пенсію

% підвищення розміру пенсії

1

3%

6

36,46%

2

6,71%

7

46,85%

3

11,83%

8

58,43%

Крім того до максимальної пенсії призначаються надбавки та підвищення. З 01.01.04 їх розміри залишаться без змін і будуть додаватись до перерахованих пенсій:

Надбавки до трудових пенсій

Кому призначається надбавка

Розмір виплати

Ветеранам війни (надбавки, передбачені Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"):

• учасникам бойових дій

29 грн. 86 коп.

• учасникам війни

9 грн. 96 коп.

• учасникам війни, нагородженим орденами та медалями

14 грн. 93 коп.

• інвалідам війни, які отримують пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення", І групи

79 грн. 64 коп.

• II групи

69 грн. 68 коп.

• III групи

39 грн. 82 коп.

• членам родин (чоловікам, дружинам, що не вступили вдруге до шлюбу, дітям, батькам) інвалідів війни

29 грн. 86 коп.

• вдовам (які не вступили вдруге до шлюбу) учасників війни та бойових дій, які бу­ли визнані при житті інвалідами за загальним захворюванням

9 грн. 96 коп.

Іншим категоріям:

• самотнім пенсіонерам, які, за висновком медичного закладу, потребують постійно­го нагляду та у яких немає працездатних рідних

9 грн. 96 коп.

• непрацюючим пенсіонерам, які утримують непрацездатних членів родин

19 грн. 91 коп.

• донорам

3 грн. 98 коп.

• громадянам, які безпідставно піддавалися репресіям і які згодом реабілітовані

9 грн. 96 коп.

• членам родин громадян, які були примусово виселені з місць проживання

4 грн. 98 коп.

Пенсії науковим працівникам призначаються у розмірі 80% заробітної плати наукового працівника, що визначається за останні 24 місяці наукової роботи або за будь-які 60 місяців підряд за весь період наукової діяльності. За кожний повний рік наукової роботи понад 20 років для чоловіків та 15 для жінок пенсія збільшується на 1% заробітної плати, але не більше 90% середньомісячної заробітної плати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.